Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Sākums

Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība Tiskādu vidusskolā 2017./2018.m.g.

Šī gada 23. martā Daugavpils Universitātē jau astoto reizi notika Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference.
Latgales reģiona ZPD konferencē Tiskādu vidusskolu pārstāvēja 12. klases skolēni Aija Berķe ar savu veikto pētījumu ķīmijā “Joda saturs pārtikas produktos “ un Romāns Prokofjevs ar savu pētījumu ķīmijā “Svina ietekme uz bioloģiskiem objektiem”.
Skolēnu veikto pētījumu un prezentāciju ZPD konferencē žūrijas komisija novērtēja ar 3. pakāpes diplomu un tika uzaicināti uz Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konferenci. 20.aprīlī skolēni prezentēja savus darbus Rīgā. Ķīmijas sekcijā tika prezentēti 66 darbi no visiem Latvijas reģioniem. Liels paldies skolēniem par paveikto darbu!

ZPD vadītāja Valentīna Beļajeva