Tiskādu vidusskola

Skolas direktore
Olga Miseviča

Direktora vietniece izglītības jomā mācību darbā
Regīna Jermaka

Direktora vietniece  audzināšanas darbā

Irina Ščerbakova

Saimniecības daļas vadītāja
Valentīna Kopilova