Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Tiskādu vidusskola

Skolas direktore
Olga Miseviča

Direktora vietniece mācību darbā
Jeļena Bažanova

Direktora vietniece  audzināšanas darbā

Irina Ščerbakova

Saimniecības daļas vadītāja
Valentīna Kopilova