Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Rēzeknes un Viļānu novadu skolu jaunatnes skatuves runas konkurss „Ievelc dziļā elpā savu Latviju” :

Tiskādu vidusskolas skolēni piedalījās Rēzeknes un Viļānu novadu skolu jaunatnes skatuves runas konkursā „Ievelc dziļā elpā savu Latviju” :

2.klases skolniece Eva Gromova ieguva III pakāpi

Pavels Ščerbakovs - II pakāpe

Ilona Juste - III pakāpe