Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Svētku pasākums „Mana mīļā Latvija” Tiskādu vidusskolā

Svētku koncertā skanēja daudz skaistu dziesmu par Latviju – gan patriotiskās, gan latviešu tautasdziesmas, kuras izpildīja mūsu mazie un lielie dziedātāji. Skolas instrumentālais ansamblis izpildīja brīnišķīgu lirisku Raimonda Paula melodiju. Skolēni izteiksmīgi lasīja latviešu dzejnieku un rakstnieku darbus un atgādināja skatītājiem dažus Latvijas vēstures faktus. Skolēnu pašpārvaldes prezidents P.Ščerbakovs sagatavoja prezentāciju par Latvijas skaistākajām vietām. Skolas direktors V.Kovaļovs un direktora vietniece mācību darbā O.Miseviča pasākuma laikā apbalvoja dažādu olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību uzvarētājus ar diplomiem un saldām dāvanām. Un, protams, visi kopā – skolēni, skolotāji un vecāki – lepni par savu mīļo Latviju, dziedāja Latvijas Valsts un Rēzeknes novada himnas.

                                    Direktora vietniece audzināšanas darbā Irīna Ščerbakova