Karjeras izglītības atbalsta pasākums 2018.gada 22.maijā: “Kinologa meistarklase”

Skatīts: 1216

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” karjeras izglītības atbalsta pasākums 2018.gada 22.maijā: “Kinologa meistarklase”

Tiskādu vidusskolas skolēni piedalījās kinologa meistarklasē,kurā tika iepazīstināti ar kinologa amata noslēpumiem, izglītības un darba tirgus iespējām. Pasākumu vēroja arī LRT žurnāliste un operators. Sižetu par meistarklasi var skatīt šeit

 

http://www.lrtv.lv/zinas/kinologa-profesiju-popularize-skolas-7214