Karjeras izglītības atbalsta pasākums 2018.gada 10.aprīlī: “Kultūras profesiju kokteilis”

Skatīts: 1248

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” karjeras izglītības atbalsta pasākums 2018.gada 10.aprīlī: “Kultūras profesiju kokteilis”

Tiskādu vidusskolas 1.-3.klašu skolēni apmeklēja Latgales kultūrvēstures muzeju un GORS Rēzeknē, kur mācību ekskursijā iepazinās ar dažādām kultūras iestādēs nodarbināto profesijām. Tia prezentēti tādu profesiju pārstāvji kā muzeja pedagogs, gids,mākslinieks, menedžeris u.c. darba pienākumi, nepieciešamā izglītība.

Bērni ar lielu interesi iesaistījās darba procesos un pētīja darba vidi.