Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Karjeras izglītības atbalsta pasākums 2018.gada 18.aprīlī: “Pielaiko profesiju”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” karjeras izglītības atbalsta pasākums 2018.gada 18.aprīlī: “Pielaiko profesiju”

Meistarklase Tiskādu vidusskolas 7.-12.klašu skolēni piedalījās apģērbu diainera un šuvēja profesiju demonstrēšanā un izmēģināšanā. Skolēniem tika sniegta informācija par izglītības un darba iespējām. Pasākuma laikā tika atklātas nepieciešamās prasmes, lai attīstītu apģērbu dizainera, šuvēja bizness, kā arī demonstrētas konkurētspējīgas biznesa idejas.

Meistarklases laikā ne tikai meitenes, bet arī zēni izmēģināja pielaikot dizainera lomu, izdomājot apģērba koncepciju, modeļu izvēli un skates veidošanu.