Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Karjeras izglītības atbalsta pasākums 2017.gada 29.novembrī: Atvērto durvju diena Rēzeknes tehnikumā.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” karjeras izglītības atbalsta pasākums 2017.gada 29.novembrī: Atvērto durvju diena Rēzeknes tehnikumā.

Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu pamatskola 7.-9.klases skolēni apmeklēja Rēzeknes tehnikumu, kur uzzināja:
v informāciju par mācību procesa norisi un apgūstamajām profesijām
v redzēja mācību kabinetus, praktisko darbu laboratorijas, dienesta viesnīcu
v apmeklēja nodarbības ēdienu gatavošanas, pārtikas produktu pārstrādes, viesmīlības pakalpojumu, mēbeļu galdnieku, būvdarbu, automehānikas, interjera noformēšanas, elektrotehnikas, programmēšanas praktisko darbu laboratorijās
v tikās ar tehnikuma izglītojamajiem, skolotājiem, administrāciju.