Pasākums 2018.gada 24.maijā: “Profesiju diena”

Skatīts: 1023

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” karjeras izglītības atbalsta pasākums 2018.gada 24.maijā: “Profesiju diena”
Karjeras attīstības atbalsta nodarbības visas dienas garumā, pašizvērtēšanas aktivitātes minikonkursos un meistarklases, kuras ļāva izvērtēt savus resursus un skolēni iepazinās ar dažādām darba tirgū nepieciešamajām profesijām.


Florista meistarklase

֎ paraugdemnstrējumi un darba piederumu iepazīšana
֎ iejušanās florista lomā
֎ saruna par nepieciešamo izglītību, tās apguves iespējām.

Fotogrāfa meistarklase

֎ iepazīšanās ar darba aprīkojumu
֎ diskutējot skolēni uzzināja, kur un kādi ceļi ir fotogrāfa profesijas apguvei, kāda ir darba specifika un daudzas citas ar profesiju saistītas nianses.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

֎ Izglītības un Karjeras iespējas
Latvijā.

Drēbnieka meistarklase

֎ iepazinās ar darbā izmantojamām ierīcēm un
Instrumentiem
֎ paraugdemonstrējumi
֎ iespējamais karjeras kāpums, biznesa radīšana un
izaicinājumi.

Konkursi u viktorīna par profesijām ֎ Sarunas par profesijām, nepieciešamo
izglītību un zināšanām, prasmēm un
darba iespējām.