Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Tiskādu Ekoskolas darba analīze.2015./2016.m.g.

 

Tiskādu vidusskola iekļaujas Vides izglītības fonda Ekoskolas programmā. Jau divus gadus mēs īstenojām  šo programmu. Šajā mācību gadā saņēma sertifikātu par to, ka skolai piešķirts Ekoskolas nosaukums. Ekoskola sniedz iespēju skolēniem veidot aktīvu attieksmi pret vides uzlabošanu gan skolā, gan mājās. Tāpēc  Ekoskolai ir sava ekopadome, kurā iekļauti gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki. Mums arī ir savs ekokodekss, kuru izstrādāja   skolēni. Katru gadu notika skolas vides izvērtēšana. Izvērtējam labās un sliktās puses septiņos virzienos: atkritumi, transports, ūdens, enerģija, skolas vide, veselīgs dzīvesveids, klimata pārmaiņas. Plānojam pasākumus skolas vides uzlabošanai.

 

 

Šī mācību gada tēma bija „Skola un apkārtne”. Tika izvirzīti mērķi: skolas apkārtnes uzlabošana, izglītot skolēnus par dzīvnieku un augu sugām, kuras atrodas skolas apkārtnē. Lai īstenotu  šo mērķus skolā notika dažādi pasākumi,  piemēram: rudens pārgājiens „Brīnumi dabā”, dabas takas labiekārtošana, dizaineru- zīmējumu konkurss „Mans rotaļlaukums. Intelektuālās spēles „Kas dzīvo Latvijā”, utt.

Kā arī notika  dažadipasākumi  citos virzienos. Svarīgs pasākums  ir Rīcības diena, kura notika  visas Ekoskolās Latvijā un pasaulē. Šai dienai  tika sagatavotas dažādas aktivitātes par klimata pārmaiņām. Ekopadomes locekļi apmeklēja pasākumus kurus rīkoja citas Rēzeknes novada un pilsētas Ekoskolas.

Liels pasākums tika sagatavots par veselīgu dzīvesveidu, tas ir „ Tiesas prāva cigaretēm ”, pasākuma laikā cilvēka orgāni „stāstīja”, kā tie cieš no tabakas. Pasākuma beigās tiesa pieņēma lēmumu izdzēst cigaretes no skolas.

Vēl liels pasākums kurš, notika mūsu skolā  ir „Zemes diena”, kurā runājām  par vides problēmām, šo reizi par vides problēmām runāja pasāku varoņi no dažādām pasakām. Katra klase sagatavoja  ekopasaku.

Katru gadu visi skolēni, skolotāji , tehniskie darbinieki un vecāki  piedalījās Lielajā- Talkā, kurā sakopjam skolas teritoriju.

Mēs cenšamies  paaugstināt skolēnu zināšanu līmeni par skaistajām vietām Latvijas teritorijā, sekmēt lepnuma izjūtu par savu dzimteni, tāpēc notika ekskursijas pa  Latgales  skaistajām vietām. Mēs apmeklējām Ludzu, Krāslavu un bijām ļoti apmierināti par šīm ekskursijām.

Mēs mācām skolēnus darīt labus  darbus, jau divus gadus piedalījāmies labdarības akcijās,  mēs rūpējāmies gan par putniem, gan palīdzējām dzīvniekiem, kuri atrodas dzīvnieku patversmē.

Ekoskola aktīvi piedalījās makulatūras, bateriju, nolietotās elektrotehnikas  un PET pudeļu vākšanas konkursos.  Skolēni savāca 1430 kg makulatūras, 45 kg bateriju un 1341 kg nolietotās elektrotehnikas un elektronisko  iekārtus. Aktīvākie skolēni ieguva balvu - braucienu  uz Zaļās jostas festivālu „Mēs par tīru Latviju!”. Festivālā piedalījās vairāk nekā 40 vides organizācijas, uzņēmumi un institūcijas. Vienlaikus ar radošajām darbnīcām, konkursiem un citām aktivitātēm, mūs ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja Lauris Reiniks un Samanta Tīna. Mums ļoti patikā šis festivāls, jo kā mēs otru gadu apmeklējam šos svētkus.

Ekoskolas koordinatore Valentīna Beļajeva