Jaunais 2016./2017. mācību gads Tiskādu vidusskolā

Skatīts: 3548

         Ir pienācis ilgi gaidītais mācību gads. Skolotāji, skolēni un vecāki- visi ir pārpildīti ar jaunām iecerēm un cerībām.

Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības un Silmalas pagasta pārvaldes atbalstam, mūsu skola ir sagatavota jaunajam mācību gadam. Skolotāji un skolēni varēs pilnvērtīgi un radoši realizēt savas idejas mācību un audzināšanas procesā, kā arī ārpusstundu nodarbībās.

Daudz  jauna un interesanta  šogad būs mūsu skolēniem.  Šajā mācību gadā turpināsies baseina apmeklējums otrās klases skolēniem, kur viņi varēs iemācīties peldēt vai pilnveidos savas jau esošās prasmes. Šogad jau otro gadu sākumskolas skolēni apgūs galda tenisa spēles iemaņas, nodarbojoties sporta skolas sekcijā trenera Bruno Losāna vadībā 3 reizes nedēļā. Jau trešo gadu Rēzeknes novada pašvaldība sniedz atbalstu vidusskolēniem B kategorijas autovadītāju apliecības iegūšanai. Šogad  B kategoriju apgūs 12 vidusskolēni un skolēnu apmācību veiks autoskola „AVANTER”. Vidusskolēniem atkal būs iespēja apmeklēt fakultatīvās nodarbības „Traktora mācība”, kur Mihaila Šemeļova vadībā viņi apgūs traktora vadīšanas pamatus un iespēju iegūt traktora vadītāja apliecību. 12.klases skolēni jau ir „Esi līderis!” projekta dalībnieki  un turpinās  apgūt uzņēmējdarbības pamatus. Meitenēm tiks piedāvāta iespēja apmeklēt nodarbības šūšanā un apgūt šūšanas prasmes skolotājas Regīnas Jermakas vadībā. Skolēni no 1.klases apgūst angļu valodu. Vidusskolas skolēni apgūst vēl arī otro svešvalodu – vācu valodu vai franču valodu.

              Pēc mācību stundām skolēniem ir iespēja apmeklēt skolā interešu izglītības pulciņus un attīstīt savus talantus, radoši izpausties, iegūt jaunas zināšanas un prasmes, veselīgi un pilnvērtīgi izmantot savu brīvo laiku. Skolā darbosies šādi interešu izglītības pulciņi – muzikālais, teātra, sporta, mākslas, ekoskolas. Skolā būs jauns pulciņš „Jaunsargi”, kuru vadīs skolotājs Aleksandrs Mironovs. Nodarbojoties tajā, skolēni pilnveidos savu garīgo un fizisko attīstību un nostiprinās pilsonisko pašapziņu.

             No 1. oktobra skolā strādās karjeras konsultante Renāte Stikāne. Viņa sniegs konsultācijas skolēniem un viņu vecākiem karjeras izvēlē.

             Skola līdz 1.oktobrim realizē Vides aizsardzības fonda projektu „”, kura realizācijai tika piešķirti 2000,00 EUR. Par projekta līdzekļiem tika apzaļumota skolas teritorija - iestādītas rozes pie skolas, skujkoku augi, dekoratīvie krūmi, rododendri no selekcijas audzētavas „Babīte”, kā arī ierīkota ugunskura vieta. Projekta realizācijā aktīvi iesaistījās skolēni, skolotāji, tehniskie darbinieki un skolēnu vecāki.

              Vēl turpinām realizēt projektu „Tiskādu vidusskolas skolēnu „jautro” krāsu radošie darbi, kura mērķis ir papildināt bāzi vizuālās mākslas aktivitātēm. Projekta ietvaros tika iegādāts inventārs vizuālās mākslas nodarbībām 5.-9.klasēm par 310 EUR. Skolēniem būs  iespēja izmēģināt daudzveidīgas vizuālās mākslas tehnikas un radoši izpausties savos darbos. 

              Skolas jauniešiem ir daudz ideju un viņi pašreiz realizē jaunatnes iniciatīvas projektus: „Jautrās sporta spēles un stafetes”, kura realizācijai tika piešķirti Rēzeknes novada pašvaldības līdzekļi 509 EUR sporta inventāra sporta spēlēm un stafetēm iegādei, projektu „Tiskādu vidusskolas vēsture”, kura realizācijai piešķirti 392 EUR foto izgatavošanai, koka rāmīšu iegādei fotogrāfijām, kancelejas precēm un skolas vēstures „stūrīša” izveidei. Projekta „Tiskādu vidusskolas vēsture” realizācija ir ļoti svarīga skolai, jo 2018. gadā Tiskādu vidusskola svinēs savu 150.gadu jubileju. Ļoti vēlamies un ceram atrast vairāk informācijas par skolas ēkām, pedagogiem, absolventiem, skolas tradīcijām un notikumiem  dažādos skolas pastāvēšanas gados. Aicinam atsaukties absolventus, kuri var padalīties ar kādu interesantu informāciju, atmiņām par skolu un fotogrāfijām, kā arī sniegt atbalstu informācijas vākšanā par  skolas vēsturi.

Gribam novēlēt visiem šajā mācību gadā panākumus, izturību, veiksmi, prieku, gandarījumu par darbu un sadarbību,kā arī paveikt iecerēto!

Tiskādu vidusskolas direktore Olga Miseviča