Developed in conjunction with Ext-Joom.com

4. maijs- Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 27. gadadienai.

 

 3. maija rītā visi Tiskādu vidusskolas skolēni pulcējās skolas zālē, lai piedalītos svinīgajā pasākumā, kas bija veltīts 4. maijam- Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 27. gadadienai.

Šogad atbildīgie par zāles noformējumu un pasākuma scenāriju bija 5.klase. Viņi šo uzdevumu uztvēra ļoti nopietni un uzticētos pienākumus veica ar lielu atbildības sajūtu. Visi pasākuma dalībnieki kopā dziedāja Latvijas Valsts himnu un Rēzeknes novada himnu, klātesošie tika iepazīstināti ar vēstures notikumiem, kas saistīti ar 4.maiju.5. klases skolēni kopā ar audzinātāju lasīja patriotisku dzeju un prozas fragmentus.

Šajā dienā valstī un arī Tiskādu vidusskolā tradicionāli  tiek svinēti Baltā galdauta svētki. Skolēni labprāt nes uz skolu savus rokdarbus un veido izstādi-dāvanas savai dzimtenei Latvijai. Šogad tajā varēja aplūkot ļoti daudz dažādus krāsainus un ikdienā noderīgus adījumus un tamborējumus.

 

Liels paldies visiem skolēniem un pedagogiem, kas aktīvi piedalījās šo pasākumu organizēšanā un noformēšanā!

Tiskādu vidusskolas skolotāja Benita Apkalne