Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Baltā galdauta svētki Tiskādu vidusskolā

      Globālā izglītība rosina iepazīt, izzināt un diskutēt par to, kas notiek pasaulē un kurp mēs ejam; kā notikumi pasaulē ietekmē mani, manus tuvākos, manu pilsētu, pagastu, valsti…; kā es un mana rīcība ietekmē cilvēkus un procesus ārpus Latvijas, ko es varu darīt, lai pasaule kļūtu labāka vieta kur dzīvot. 

2017.gada 3.maijā projekta „Global Schools: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary Education” Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros Tiskādu vidusskolā tika novadīta Globālās izglītības diena, kuras mērķis bija stiprināt nacionālo identitāti, apzināties savu piederību novadam un valstij.

No paša rīta sākumskolas skolēni noformēja galdu, kas bija klāts ar balto galdautu, ar Latvijai raksturīgiem priekšmetiem. Pēc tam visi skolēni un skolotāji pulcējās zālē uz pasākumu, veltītu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 27. gadadienai. 5.klases skolēni kopā ar savu klases audzinātāju Benitu Apkalni lasīja dzejoļus, stāstīja par 4.maija svētkiem - Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu - Latvijas valsts otro dzimšanas dienu.

 

Pēc tam visas dienas garumā skolēnu grupas (pirmsskolēni un 1., 2.klases skolēni; 3. un 4.klases skolēni; 5.-6.klases skolēni; 7.-8.klases skolēni) katra savā laikā runāja par to, cik daudz Latvijai raksturīgu priekšmetu katram ir mājās, un cik bieži mēs ikdienā aizdomājamies par to, ko mums nozīmē Latvija, un kāpēc tieši šie priekšmeti tika atnesti uz skolu. Skolēni strādāja grupās, pētot citu valstu ģerboņus (valsts atrašanas vieta, daba, cilvēku nodarbošanās, vērtības, vēsture) un salīdzinot tos ar mūsu valsts ģerboni. Pēc tam līmēja un krāsoja Latvijas valsts ģerboni.

Kāpēc ir labi dzīvot Latvijā? Skolēni apvilka ar zīmuli savu plaukstu, izgrieza un uzrakstīja savas atbildes uz šo jautājumu. Uz tāfeles spilgtās krāsās no bērnu plaukstām tika izveidota Latvijas dabas ainava.

Kopā būšanas prieks, piederības sajūta, balti krekli, balti galdauti... Pirmsskolēni, skolēni un skolotāji tika aicināti pievienoties un pulcēties pie sarūpētā svētku galda skolas ēdnīcā, cienājoties ar latviešu dārgumu – rupjmaizi ar ievārījumu un ar medu. Un pasākuma noslēgumā visi dalībnieki veica iegūto zināšanu novērtējumu.

Tiskādu vidusskolas skolotāja Jeļena Bažanova