Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Tiskādu vidusskolā noslēdzās mācību gads

Tiskādu vidusskolā noslēdzās mācību gads

            2016./2017. mācību gads ir noslēdzies. Visa mācību gada laikā mūsu skola iesaistījās dažādos projektos, konkursos, koncertos un citās aktivitātēs.

 Mūsu skolas skolēni ļoti aktīvi piedalījās makulatūras, izlietoto bateriju un veco elektroierīču vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”, kuru organizēja „Zaļā josta”.         23.maijā 1.klases skolēni ar skolotājiem un vecākiem svinēja skaistus svētkus „Uz redzēšanos, 1.klase”. Viņi lasīja dzejoļus, dziedāja dziesmas, atcerējās 1.klases skolas dienas, skatoties  foto slaidus, un baudīja svētku torti.

 

Jaukie svētki bija arī mūsu pirmsskolas bērniem. 6-gadīgie bērni atvadījās no savas pirmsskolas grupas. Bērni parādīja savus talantus, pārbaudīja savas zināšanas, prasmes un iemaņas, dziedāja, dejoja un baudīja saldo mielastu.

 

 

            4.klases skolēni atvadījās no sākumskolas , kopā ar savu pirmo skolotāju Irenu Dubovsku, skolotājiem un vecākiem atcerējās sākumskolas gadus, lasīja dzejoļus, jokoja, minēja mīklas, spēlēja rotaļas,  dziedāja, dejoja un, protams, izteica pateicību  visiem skolotājiem, kas mācīja viņus sākumskolas posmā..

            Mūsu Tiskādu vidusskola jau vairākus gadus īsteno projektu „Dabas taka”.  Apkārt skolas stadionam ir mežs, kur izveidota „Dabas izziņas taka”. Katrai klasei ir sava takas daļa un skolēni ar skolotājiem un vecākiem to labiekārto.

Maija vidū skolas dzīvē notiek visskaistākie notikumi – koncerts, veltīts māmiņām, un tik ilgi gaidītais „Pēdējais zvans”, kurš šogad noskanēja 9. un 12. klasēm.

            Mūsu Tiskādu vidusskolas absolventi 12. maijā organizēja brīnišķīgus svētkus – šovu „Ceļojums uz salu”. Jaunieši un jaunietes nodziedāja vairākas dziesmas, inscenēja aizlidojumu uz neapdzīvotu salu, kur mēģināja izdzīvot, pateicoties skolā iegūtām zināšanām, un, protams, izteica pateicību visiem skolotājiem, skolas darbiniekiem, kā arī vecākiem.

                        Šis pasākums raisīja gan skolotājiem, gan skolēniem patīkamās emocijas, tāpēc gaidīsim labus rezultātus arī eksāmenos.

Par godu Mātes dienai 13. maijā Tiskādu vidusskolas skolēni savām mammām uzdāvināja krāšņu koncertu. Koncertu vadīja paši skolēni. Pasākuma apmeklētājus priecēja mūsu interešu izglītības kolektīvi: instrumentālais ansamblis „Fantāzija”, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas vokālie ansambļi, teātra kolektīvi, 8.klases deju kolektīvs, pirmsskolēni un sporta deju pāris. Atmosfērā valdīja daudz sirsnīgu, pozitīvu un mīlestības pilnu emociju, jo dziesmas un dejas tika izpildītas no visas sirds, līdz ar to dāvana māmiņām ir izdevusies godam.

            Pirmdien, 29. maijā mūsu skolā notika sporta svētki „Tūrisma diena”, uz kuriem bija uzaicināti Kruķu struktūrvienības skolēni un skolotāji. Sporta skolotāji  Aivars Šutka un Aleksandrs Mironovs organizēja visdažādākās sacensības: “purvs”, paralēlās virves, šķēršļu josla, komandas skrējiens, šautriņu mešana, „makšķerēšana” u.c.. Par tiesnešiem šajā dienā strādāja vidusskolēni un skolotāji. Visi tūrisma svētku dalībnieki ar interesi un možu garu piedalījās visos sacensību veidos. Un, protams, katrā vecuma grupā bija savi uzvarētāji. Skolēni katru gadu ar nepacietību gaida „Tūrisma dienu”, jo tā ir unikāla mūsu skolas tradīcija, kuru saglabāsim arī turpmāk.

            30.maijā sākumskolas labinieki ar skolotājiem devās aizraujošā ceļojumā uz Rīgu. Pa ceļam viņi apmeklēja Botanisko dārzu Salaspilī, kur apskatīja ļoti daudzveidīgus augus un ziedus. Bērniem bija iespēja iepazīties ar sukulentu, kaktusu, skuju koku,  tropu augu, augļu koku, fikusu kolekcijām un apskatīt arī zemstiklu augu kolekciju uzturētāja darbu. Ekskursijas turpinājumā bērni apmeklēja Rigas motormuzeju. No ģīda  aizraujošā stāsta bērni ļoti daudz ko uzzināja par unikāliem spēkratiem, ievērojamām personībām un auto pasaules nozīmīgākajiem vēstures notikumiem, ar interesi un aizrautību apskatīja automobīļu izstādi. Nākamā pietura bija Rīgas zoodārzā. Dzīvnieku dzīve, paradumi, labvēlīga gaisotne- viss tas rādīja pozitīvas emocijas gan bērniem, gan skolotājiem.

                  

       Pamatskolas un vidusskolas skolēni ar klases audzinātājām šajā dienā devās pavasara pārgājienos un kārtējo reizi iepazinās ar sava Silmalas pagasta skaistākajām vietām.

            Pamatskolas un vidusskolas skolēni ar klases audzinātājām šajā dienā devās pavasara pārgājienos un kārtējo reizi iepazinās ar sava Silmalas pagasta skaistākajām vietām.

                        Un noslēdzās pēdējā skolas nedēļa ar pasākumu „Mēs kļuvām par gadu vecāki”. Pasākumu atklāja 3.klase ar leļļu teātra uzvedumu, tad direktore Olga Miseviča apbalvoja skolēnus par sasniegumiem olimpiādēs, mācībās, konkursos, sporta sacensībās, un noslēdzās pasākums ar jautru deju  un skolas himnas kopējo dziedāšanu.

            Sveika, vasara! 

Tiskādu vidusskolas direktores vietniece audzināšanas darbā Irīna Ščerbakova