Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Tēvu diena Tiskādu vidusskolā

 

   Mūsu Tiskādu vidusskolā izveidojās skaista tradīcija - septembra sākumā svinēt Tēva dienu. Šogad šajā svētku dienā , 15.septembrī tika uzaicināti sākumskolas skolēnu tēvi un māmiņas. Pasākums sākās ar nelielu, bet ļoti sirsnīgu koncertu, kurā bērni lasīja dzejoļus, dziedāja dziesmas saviem tēviem. Un pēc tam sekoja visinteresantākā svētku daļa - jautrās ģimeņu sacensības. Visas ģimenes piedalījās sporta sacensībās un, protams, katra ģimene gribēja uzvarēt, ar visu atdevi parādot sevi kā veiklāko, ātrāko, spēcīgāko, sportiskāko un draudzīgāko ģimeni.
Tēvu dienas sporta svētkos kopā piedalījās 24 ģimenes. Viskuplākā un vissportiskākā ģimene – Jeļenas  

Stroganovas, Jolantas un Mārtiņa Svikšu ģimene, kura saņēma īpašu balvu , 1.vietu ieguva Denisa Laškova un Viviannas Jakušenokas ģimenes, 2.vietu izcīnīja Sofijas Verjovkinas un Gļeba Ščemeļova ģimenes, bet trešo - Antona Marcinkeviča un Melanijas un Larijas Laškovu ģimenes. Visi uzvarētāji un dalībnieki tika apbalvoti ar diplomiem un saldām dāvanām.
Pēc mūsu ciemiņu aptaujas, visiem ļoti patika šie svētki, sacensības bija interesantas un aizraujošas, kuras praktiski visi paveica diezgan viegli. Aptaujātie vecāki novēlēja skolai un visiem skolotājiem labklājību, izturību, vairāk interesantu pasākumu un, protams, turpināt saglabāt Tēvu dienas svinēšanas tradīciju mūsu skolā.


Gribētos pateikties Gaļinai Žugunovai par šo svētku ieviešanu mūsu skolā un pasākuma organizēšanu, mūzikas un sākumskolas skolotājiem par sagatavoto koncertu, sporta skolotājam Aivaram Šutkam par palīdzību sporta sacensību organizēšanā, skolas direktorei Olgai Misevičai par atbalstu un balvām, kā arī skolēnu pašpārvaldes dalībniekiem par aktīvu iesaistīšanu svētku organizēšanā un sacensību tiesāšanā.

Skolēnu pašpārvaldes locekle Valērija Ņemņaseva