Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Drošības nedēļa.

            Rudenī pēdējā septembra nedēļā skolā tika rīkota "Drošības nedēļa". Skolēnu pašpārvalde pārbaudīja visiem skolēniem atstarotājus nedēļas sākumā un beigās. Rezultāti bija dažādi – no 22% līdz 100%, daudzām klasēm atstarotāju skaits nedēļas beigās palielinājās un tas ir labi.

Tika rīkota arī skolēnu mācību ugunsdrošības evakuācija, kura paradīja, ka visi skolotāji un skolēni ātri un organizēti tika galā ar uzdevumu.

 

Klases stundās visas klases audzinātājas ar skolēniem vēlreiz aprunāja, atkārtoja un nostiprināja drošības noteikumus dažādās situācijās. Skolēni, iepazīstot dzīves rūgto patiesību (no skolotājas stāstiem), kļūs uzmanīgāki, izvairīsies no bīstamām situācijām un zinās kā rīkoties ekstremālās situācijās.

Drošības nedēļas mērķi un uzdevumi:

  • aktualizēt un izrunāt dažādas tēmas saistītas ar drošību uz ceļa, sev apkārtējā vidē un drošu uzturu ikdienā;
  • pievērst skolēnu uzmanību savai veselībai un drošībai uz ielas, skolā un mājās, attīstīt teorētiskās un praktiskās zināšanas;
  • palīdzēt analizēt pazīstamas ikdienas situācijas, nosakot iespējamos riska momentus un izvēloties pareizo rīcības variantu.