Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Miķeļdienas izstāde. Dārzeņu parāde – Rudentiņš bagāts vīrs

 

Rudentiņ, bagāts vīrs,
Daudz tu mums dāvināji:
Pilnas klētis labībiņas,
Pilnas ķešas sudrabiņa.

29. septembrī latvieši tradicionāli svin Miķeļus, kas ir ziemas sākuma svētki. Šī diena pazīstama kā baznīcas svētku diena par godu virseņģelim Miķelim. Miķeļu svinēšanai izveidojies arī īpatnējs, paplašināts apjoms, iesaistot tajā ražas novākšanas izdarības, jo pirms Miķeļiem parasti beidzas visi ražas novākšanas darbi.

Turpinot ierastās tradīcijas arī šogad mūsu skolā notika rudens ražas izstāde „Rudentiņš – bagāts vīrs!” Par godu Miķeļdienai dārzeņi tiek pārveidoti līdz nepazīšanai un uz dārzeņu balli ierodas dažnedažādi brīnumaini tēli.

Tiskādu vidusskolas bērni kopā ar vecākiem bija izveidojuši dažādas kompozīcijas - lidmašīnas, vāzes ar rozēm no rudens lapām, laivas, pasaku tēlus, dažādus dzīvniekus un citus brīnumus no dārzeņiem, augļiem, ogām, sēnēm, ziediem un citiem dabas materiāliem, parādot Latvijas ražas daudzveidību.

Bērni paši ir ļoti priecīgi par šo izstādi un ar lepnumu norāda, kurš ir viņu veikums. Arī citu bērnu darbi liek apstāties un aplūkotos no visām pusēm, lai nākamajā gadā atkal pagatavotu kādu prātam neierastu brīnumainu tēlu.

Paldies Jums, mīļie vecāki un bērni, par jūsu aktīvo dalību un brīnišķīgiem darbiem.

 

 

Miķeļdienas izstādes mērķi un uzdevumi:

  • realizēt sadarbību veicinošus pasākumus ar bērnu vecākiem un skolu;
    • veicināt bērnu interesi par māksliniecisko jaunradi;
    • pilnveidot estētisko gaumi un pilnveidot bērnu radošās spējas;
    • parādīt Latvijas ražas daudzveidību.

 

'