Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Tiskādu vidusskolā notika neparasta mūzikas stunda ar diriģentu no ASV Andreju Jansonu

         Rēzeknes novadā jau vairākas skolas ar brīnišķīgo „mūzikas stundu” apmeklēja  ASV diriģents Andrejs Jansons un Latvijas mūziķi, kuri spēlē pūšaminstrumentus. Arī mūsu Tiskādu vidusskolas skolēniem bija dota šāda iespēja -  saklausīt mūzikas instrumentus, izbaudīt klasisko mūziku viņiem saprotamā veidā.

2. novembrī paraugstundas laikā mūziķi parādīja, kā muzicēt ansamblī, kas ir melodija un pavadījums, kurš mūzikas instruments spēlē melodiju, kurš pavadījumu, kas ir kanons. Skolēniem bija iespēja ieklausīties mūzikas instrumentu – flautas, obojas, mežraga, klarnetes un fagota – tembros, salīdzināt tos, iepazīt populārus komponistus un viņu skaņdarbus.

Skolēni varēja pārliecināties par to, cik liela nozīme mūzikā ir ritmam, tempam, melodijai un pavadījumam, pašiem diriģējot un izvēloties skaņdarbiem, viņuprāt, piemērotākos mūzikas instrumentus. Bērniem rādīja, kā izgatavot mežragu no vienkāršas gumijas caurules un plastmasas piltuves. Tāpat skolēni  sāka iepazīt un atšķirt katra mūzikas instrumenta nosaukumu un skanējumu.  Skaņdarbu klausīšanās laikā tika doti interesanti uzdevumi, kurus bērni ar aizrautību centās izpildīt. It īpaši viņiem patika darboties praktiski – diriģēt ar zizli, dejot ar Andreju Jansonu un pat mēģināt nospēlēt jebkuru no jau pazīstamajiem pūšaminstrumentiem mūziķu vadībā.

Šī mūzikas stunda bija ļoti interesanta un palīdzēja skolēniem iepazīties ar klasisko kamermūziku radoši, aizraujoši, bērniem saprotamā valodā.  Mēs esam priecīgi un pateicīgi, ka mūsu Tiskādu vidusskolas  skolēniem tika dāvāta šāda iespēja. Liels paldies visiem mūziķiem, stundas vadītājam Andrejam Jansonam un pasākuma organizētājiem!

Direktores vietniece audzināšanas darbā un mūzikas skolotāja I. Ščerbakova