Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Saglabāsim dabas resursus!

Tiskādu Ekoskola no 30. oktobra līdz 3. novembrim jau tradicionāli piedalās Ekoskolu Rīcības dienās. Tā ir Ekoskolu aizsākta kampaņa ar mērķi pievērst skolēnu un plašākas sabiedrības uzmanību jautājumiem par  svarīgākajām vides problēmām - klimata pārmaiņām, dabas vērtību izzušanai, atkritumu daudzuma pieaugumam un izšķērdīgam patēriņam .

Katru dienu skolā  notika dažādas aktivitātes. Pirmdien, skolēni skatījās videofilmu par aizsargājamām Latvijas dabas teritorijām. Otrdiena pagāja ar devīzi, ”Diena bez palmu eļļas”. Skolēni uzzināja kādi produkti satur palmu eļļu, kāda ir negatīva ietekme uz mūsu organismu un pats galvenais izveidojot eļļu, palmu plantācijas tiek iznicinātas ar to daudzveidīga floru un faunu, un sadedzinot mežus atmosfērā palielinās  ogļskābes gāzes koncentrācija. Visiem skolēniem bija piedāvāts alternatīvais ēdiens ,kurš nesatur  palmu eļļu. Skolas pavāri izcepta  garšīgus kēksus, izmantojot tikai veselīgus produktus.

Trešdien, pirmklasnieki mācījās izmantot dabas materiālus, lai izgatavotu rotaļlietu. Viņi piedalījās radošajā darbnīcā „Čiekurs” , kurā no priežu čiekuriem izveidoja gudru pūci. Skolēni  bija sajūsmā.

 

Ceturtdien, skolēni mācījās taupīt papīru, lai mazinātu mežu izciršanu.

Piektdien, notika galvenais pasākums, veltīts  dabas resursu izzušanai. Ekopadome locekļi sagatavoja priekšnesumu par mežiem, kurā tika paradīts ka mežam vajag palīdzību. Ka mūsu bezatbildīgas rīcības kaitē meža iemītniekiem. Cilvēkiem jāpadomā par savu rīcību. Skolēni lasīja dzejoļus par to cik skaista ir mūsu daba.

Ceram, ka skolēni aizdomājās par to ka jāsaglabā dabas resursi, lai tie neizzustu un katrs ar saviem maziem darbiem palīdz  saglābāt mūsu dabas skaistumu.

Ekokordinatore : Valentīna Beļajeva