Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Mācību vizīte uz uzņēmumu Baltic3D Rīgā.

 

26.10.2017. rudens brīvdienās Tiskādu vidusskolas un Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu pamatskolas 44 skolēni ciemojās uzņēmumā Baltic 3D.eu. Mācību brauciens tika organizēts projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. Mācību vizītes laikā skolēniem tika novadītas nodarbības par to, kā ar 3D printeru palīdzību top dažādi priekšmeti. Katram skolēnam tika dota iespēja izjust 3D priekšmetu modelēšanu datora programmā. Skolēni uzzināja par 3D printeru daudzveidību, to darbību  un par to, ka katram printerim ir savi uzdevumi. Skolēni aplūkoja priekšmetus, kuri tika izgatavoti no dažādiem materiāliem ar 3D printeru palīdzību.  Galvenokārt tie bija priekšmeti, kuri tiek izmantoti medicīnā – zobu, kāju un roku protēzes. Arī dažādi sadzīves priekšmeti. Pēc skolēnu atsauksmēm var secināt, ka 3D tehnoloģijas rada interesi un skolēni atzīst, ka tā ir nākotne.

 

Pēc vizītes uz jautājumiem, vai ir nepieciešams Latvijā attīstīt 3D ražošanu un kāpēc, vai jums iepatikās tas, ko jūs redzējāt, kas palika atmiņā pēc nodarbībām, skolēni atbildēja:

 “Es uzskatu, ka Latvijā nepieciešams attīstīt 3D ražošanu, tāpēc ka to var izmantot medicīnā,” atbildēja 9.klases skolēns V. Medvedevs.

“Es domāju, ka 3D ražošanu nepieciešams attīstīt, un būtu labi, ja katrā skolā varētu lietot 3D printeri dažādām vajadzībām. Viss, ko mēs varējām izmēģināt nodarbību laikā, man iepatikās,” atbildēja 8.klases skolēns J. Vintrjuhovs.

“Ekskursijā bija interesanti klausīties. Man visvairāk iepatikās zīmēt ar datoru. Es uzskatu, ka 3D ražošanu nepieciešams attīstīt, tāpēc ka tas var palīdzēt cilvēkiem. Interesanti bija apskatīt lietas, kuras tika izgatavotas ar 3D printeri,” piebilda 8.klases skolēns A. Dubrovs.

“Attīstīt ir nepieciešams. Bija interesanti, bet saistīt savu dzīvi ar to negribētos. Man iepatikās modelēt datorā,” atbildēja 8.klases skolniece A. Boldova.

“Man bija interesanti. Attīstīt 3D ražošanu ir nepieciešams. Cilvēkiem tas ir svarīgi, jo ar 3D printeriem izgatavo protēzes,” sacīja 8.klases skolniece M. Mihailova.

“Attīstīt vajag. Tas palīdz cilvēkiem. Bija interesanti. Darbs ir ļoti nopietns, tāpēc, ka vajag visu ļoti pareizi un precīzi aprēķināt līdz sīkām detaļām,” atbildēja 9.klases skolniece D. Kolosova.

“Attīstīt ir nepieciešams, jo tā ir nākotnes profesija un ar to var palīdzēt cilvēkiem. Bija interesanti strādāt ar datoru un modelēt,’’ papildināja 6.klases skolniece V. Delikatnaja.

“Man iepatikās modelēt ar datoru. Attīstīt 3D printeru ražošanu ir nepieciešams un es vēlētos izveidot savu projektu. Es daudz uzzināju par 3D printeriem,” teica 8.klases skolēns

A. Jakušenoks.

Paldies visiem uzņēmuma Baltic 3D.eu. darbiniekiem, Irinai Golovko un viņas kolēģiem par organizētajām nodarbībām un skolēnu intereses veicināšanu par inženiertehnoloģijām.

Atbildīga par mācību vizītes organizēšanu Tiskādu vidusskolas direktore O. Miseviča