Developed in conjunction with Ext-Joom.com

2017./2018. mācību gada Latvijas mēneša pasākumu cikls Tiskādu vidusskolā:

Nr.

Aktivitāte

Laiks

Atbildīgais

Piezīmes

1.

Zīmējumu izstāde “Mana Latvija”

06.11-30.11

A.Kadakovska

M.Borisovska

 

2.

Klašu, skolas telpu un aktu zāles noformējums valsts svētkiem

06.11-30.11

Ž.Čuhnova

Klašu audzinātāji

 

3.

Olimpiāde latviešu valodā un literatūrā sākumskolā

novembris

L.Čulkova

J.Bažanova

1.-4.kl.

4.

Mārtiņdienai veltīts pasākums sākumskolā

10.11.2017.

J.Bažanova

1.-4.kl.

5.

Piedalīšanās sadziedāšanā Dricānos „Mana dziesma Latvijai”

07.11.2017.

I.Ščerbakova

5.-10.kl. vokālais ansamblis

6.

Lāčplēša dienas  sporta sacensības

10.11.2017.

A.Šutka

4.-12.kl.

7.

Erudīcijas komandu spēle “Ko tu zini par Latviju?”

14.11.2017.

J.Rupaine

5.-9.kl.

8.

Eseju konkurss „Manai Latvijai - 99”

novembris

B.Apkalne

7.-12.kl.

9.

Valsts svētku koncerts

„Manai Latvijai - 99”

17.11.2017.

B.Apkalne

L.Čulkova

J.Bažanova

I.Ščerbakova

 

10.

Piedalīšanās Valsts svētku svinību koncertā

Silmalas pagasta KN

18.11.2017.

I.Ščerbakova

 

11.

“Mini mīklu!”- komandu spēle sākumskolā

24.11.2017.

L.Čulkova

4.kl.

12.

Kinostunda

„Latvijas vēsture”

24.11.2017.

B.Apkalne

10.-12.kl.

Direktora vietniece audzināšanas darbā:                 Irīna Ščerbakova