Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Mārtiņdienas pasākums Tiskādu vidusskolā

Zeme rīb, rati klaudz,

Kas to zemi rībināja?

Nu atbrauca Mārtiņdiena

Deviņiem kumeļiem.

2017.gada 10.novembrī Tiskādu vidusskolas sākumskolas skolēni svinēja Mārtiņus. Mārtiņi jeb Mārtiņdiena ir seni latviešu ziemas gaidīšanas svētki, kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu. Skolēni gāja jautrās rotaļās, minēja mīklas, skandēja tautasdziesmas. Jautri tika sagaidīti arī ķekatnieki, kuru lomās iejutās pulciņa „Zelta kamoliņš” dalībnieki – 3.klases skolēni. Pasākuma laikā 1.klases skolēni stāstīja dažādus latviešu tautas ticējumus par laika vērojumiem Mārtiņdienā. 2.klases skolēni skaisti dejoja, dziedot dziesmu „Kur tu teci, gailīti mans”. 4.klases skolēni radīja nelielo un aizraujošo leļļu teātra izrādi „Mūsu sētas Reksis”. 3.klases skolēni skandēja tautasdziesmas un vadīja šo pasākumu. Katra klase arī novadīja vienu sagatavoto Mārtiņdienai spēli. Pasākuma beigās visi dalībnieki saņēma garšīgus medus gailīšus.

 Skolotāja Jeļena Bažanova