2017./2018.m.g. Patriotisma mēnesis Tiskādu vidusskolā

 

Patriotisma mēnesis Tiskādu vidusskolā

Sagaidot Latvijas 99.dzimšanas dienu, Tiskādu vidusskolā tradicionāli tiek rīkoti dažādi pasākumi, kas veicina skolēnos Dzimtenes mīlestības, piederības izjūtas apzināšanos, rosina būt par savas zemes patriotu un savas valsts pilsoni, izjust cieņu pret Latvijas dabas skaistumu, vēstures mantojumu, tradīcijām un kultūras vērtībām.

Novembra sākumā ar ornamentiem no salma tika dekorēta skola, ar skolēnu padomes spēkiem  skaisti noformētas kabinetu durvis. Tika organizēta zīmējumu un citu radošo darbu izstāde „Mana Latvija”, kur bērni, attīstot savas radošās spējas, parādīja Latvijas skaistumu, ornamentu un simbolu daudzveidību.

Skolēni parādīja savas latviešu valodas  zināšanas, piedaloties skolas olimpiādē latviešu valodā,  padziļināja savas zināšanas un pārbaudīja sevi erudīcijas konkursā „Ko es zinu par Latviju?”, izmēģināja sevi literatūras jomā, rakstot eseju par tēmu „Manai Latvijai - 99”, kā arī 4.klases skolēni pārbaudīja sevi mīklu minēšanā spēlē „Mini mīklu”.

Skolas 5.-10.klašu vokālais ansamblis piedālījās skaistajos sadziedāšanās svētkos „Mana dziesma Latvijai” Dricānu KN, kur izpildīja skanīgu R. Kulamova dziesmu “Olūteņam” un vairākas kopdziesmas kopā ar citiem koncerta dalībniekiem.

Pasākumu ciklu turpināja jautri novadītā Mārtiņdiena ar ķekatniekiem, tautasdziesmām, dejām, lugām, tautas rotaļām, mīklām un ticējumiem, par ko liels paldies Jeļenai Bažanovai un visiem sākumskolas skolotājiem un bērniem. .

 4.-12.klašu puiši cīnījās par titulu „Lāčplēsis 2017”, sacenšoties  gan vieglatlētikā, gan jautrās stafetēs, gan izturībā un precizitātē. „Lāčplēša 2017” titulu ieguva Eduards Cveks, Aleksandrs Klapins un Vladislavs Vasiļjevs. Uzvarētāji saņēma diplomus.

Register to read more...