Developed in conjunction with Ext-Joom.com

2017./2018.m.g. Patriotisma mēnesis Tiskādu vidusskolā

 

Patriotisma mēnesis Tiskādu vidusskolā

Sagaidot Latvijas 99.dzimšanas dienu, Tiskādu vidusskolā tradicionāli tiek rīkoti dažādi pasākumi, kas veicina skolēnos Dzimtenes mīlestības, piederības izjūtas apzināšanos, rosina būt par savas zemes patriotu un savas valsts pilsoni, izjust cieņu pret Latvijas dabas skaistumu, vēstures mantojumu, tradīcijām un kultūras vērtībām.

Novembra sākumā ar ornamentiem no salma tika dekorēta skola, ar skolēnu padomes spēkiem  skaisti noformētas kabinetu durvis. Tika organizēta zīmējumu un citu radošo darbu izstāde „Mana Latvija”, kur bērni, attīstot savas radošās spējas, parādīja Latvijas skaistumu, ornamentu un simbolu daudzveidību.

Skolēni parādīja savas latviešu valodas  zināšanas, piedaloties skolas olimpiādē latviešu valodā,  padziļināja savas zināšanas un pārbaudīja sevi erudīcijas konkursā „Ko es zinu par Latviju?”, izmēģināja sevi literatūras jomā, rakstot eseju par tēmu „Manai Latvijai - 99”, kā arī 4.klases skolēni pārbaudīja sevi mīklu minēšanā spēlē „Mini mīklu”.

Skolas 5.-10.klašu vokālais ansamblis piedālījās skaistajos sadziedāšanās svētkos „Mana dziesma Latvijai” Dricānu KN, kur izpildīja skanīgu R. Kulamova dziesmu “Olūteņam” un vairākas kopdziesmas kopā ar citiem koncerta dalībniekiem.

Pasākumu ciklu turpināja jautri novadītā Mārtiņdiena ar ķekatniekiem, tautasdziesmām, dejām, lugām, tautas rotaļām, mīklām un ticējumiem, par ko liels paldies Jeļenai Bažanovai un visiem sākumskolas skolotājiem un bērniem. .

 4.-12.klašu puiši cīnījās par titulu „Lāčplēsis 2017”, sacenšoties  gan vieglatlētikā, gan jautrās stafetēs, gan izturībā un precizitātē. „Lāčplēša 2017” titulu ieguva Eduards Cveks, Aleksandrs Klapins un Vladislavs Vasiļjevs. Uzvarētāji saņēma diplomus.

 

Notika arī kinostunda vidusskolēniem „Latvijas vēsture”, kuru noskatoties, viņi izteica savas domas, analizējot Latvijas ilgo ceļu pretī brīvībai.

17. novembrī visi Tiskādu vidusskolas skolēni, pedagogi un arī skolēnu vecāki pulcējās skolas zālē, lai piedalītos svinīgajā pasākumā, kas bija veltīts 18. novembrim- Latvijas Neatkarības Proklamēšanas 99. gadadienai. Pasākuma nosaukums šogad bija”Manai Latvijai- 99”. Tā mērķis - audzināt skolēnos patriotisma jūtas pret savu dzimto zemi - Latviju.

Svētku koncertā skolēni lasīja patriotisko dzeju, ar sirsnīgām un skaistām dziesmām klausītājus priecēja skolas vokālie ansambļi. Visi pasākuma dalībnieki kopā dziedāja Latvijas Valsts himnu un Rēzeknes novada himnu. Svinīgajā pasākumā šogad uzstājās arī 4. klases skolēni ar Latviešu tautas deju”Plaukstiņpolka” skolotājas Lilitas Čulkovas vadībā.

Starp priekšnesumiem notika skolēnu apbalvošana.Skolas administrācija apbalvoja skolas un novada olimpiāžu un konkursu dalībniekus un uzvarētājus, kā arī labākos skolas sportistus.

Kā noslēgums visiem pasākumiem un kā dāvana Latvijai dzimšanas dienā sadarbībā ar Silmalas pagasta kultūras namu 18. novembrī tika sarīkots liels svētku koncerts, kurā ar saviem radošiem priekšnesumiem uzstājās arī mūsu Tiskādu vidusskolas kolektīvi.

Skolēnu līdzdalība skolas, pagasta un valsts dzīvē veicina viņu vienotības izjūtu, pilsonisko apziņu un aktivitāti. Gribu pateikties visiem skolotājiem un skolēniem, kas izrādīja iniciatīvu un aktīvi iesaistījās visu pasākumu organizēšanā un vadīšanā!

 

Direktora vietniece audzināšanas darbā Irīna Ščerbakova