Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Tiskādu vidusskola tehniskās jaunrades projekts „LEGO pasaule”

 

2017.gada novembrī Tiskādu vidusskola iegādājās LEGO konstruktorus par Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes finansējumu 300,00 EUR apmērā, kurš tika piešķirts skolas projekta „LEGO pasaule” īstenošanai. Galvenais projekta mērķis bija papildināt skolas materiālo bāzi tehniskās jaunrades aktivitātēm.Ar iegādātajiem konstruktoriem nodarbojas sākumskolas skolēni interešu izglītības pulciņā „LEGO pasaule”. Konstruktori mērķtiecīgi tiek un tiks izmantoti skolēnu tehniskās jaunrades pilnveidošanai un attīstīšanai. Skolēniem tiek organizētas teorētiskās un praktiskās nodarbības, kurās viņi mācās strādāt ar konstruktoru instrukcijām un shēmām, veido dažādus modeļus un organizē darbu izstādes. Skolas interešu izglītības programmas pulciņš „LEGO pasaule” ir nodrošināts ar nepieciešamo inventāru. Tiek veicināta skolēnu interese un motivācija tehniskajai jaunradei, kā arī skolēnu konstruktīvā un telpiskā domāšana, pacietība, iztēle, loģika, nodrošināta lietderīga brīvā laika pavadīšana.

Skolas direktore Olga Miseviča