Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Praktiskās nodarbības “Sarunu klubiņš”

 Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Tiskādu vidusskolā tiek organizētas praktiskās nodarbības latviešu valodā “Sarunu klubiņš”.  Praktiskās nodarbības ar prieku  apmeklē sākumskolas skolēni. “Sarunu klubiņš” palīdz bērniem izkopt savas klausīšanas un runāšanas spējas, paplašināt vārdu krājumu, novērst skolēnu komunikācijas barjeras, palīdz apjaust valodas lomu un nozīmi ikdienas saskarsmē. Praktiskās nodarbības notiek interaktīvā veidā. Bērni ar prieku caur spēlēm un rotaļām apgūst jaunus vārdus, paplašinot savu vārdu krājumu par sev nozīmīgām tēmām. Praktiskās nodarbības “Sarunu klubiņš” palīdz skolēniem mācīties viegli un jautri. 

Skolotāja Jeļena Bažanova