Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Ziemassvētku labdarības pasākumi Tiskādu vidusskolā

Gribas, lai baltā pasaulē Balti sniegi snieg.
Un uz baltiem lielceļiem Balti cilvēki iet.
Un lai baltos cilvēkos Baltas domas dzimst,
Un lai baltās darbdienās Balti svētki ir.
/Imants Ziedonis/
Ir klāt Ziemassvētku laiks. Cilvēki šajā laikā kļūst labestīgāki, dāsnāki un atvērtāki pasaulei. Gribas iepriecināt līdzcilvēkus, ir vēlme izdarīt kaut ko ļoti labu un palīdzēt kādai noskumušai sirsniņai.
Tiskādu vidusskolas skolēni iestudēja skaistu ziemas uzvedumu „Sniega Karalienes valstībā” ar grezniem kostīmiem un dekorācijām. Ziemassvētku stāsts bija par meiteni Gerdu, kura meklē savu brāli Kaju, kas atrodas Sniega Karalienes valstībā. Ceļojumā viņa satikās ar dažādiem varoņiem – Trollu, Ziedu meiteni, Šamani, Laupītājiem, Zaķi un, protams, Sniega Karalieni, kuri traucēja vai palīdzēja viņas meklējumos. Uzveduma galvenā atziņa – cilvēku mīlestība, kas ir dārgāka par jebkuru dāvanu. Ieradās arī Ziemassvētku vecītis, kurš ar visiem kopā dejoja un dziedāja, spēlēja jautras rotaļas un, protams, uzdāvināja saldas dāvanas. Skolēnu uzstāšanās bija neviltoti patiesa, sirsnīga un skaista.


Mēs ļoti vēlējāmies iepriecināt arī citus ar mūsu ziemas pasaku.
Vispirms mēs uzaicinājām ciemos uz savu skolu bērnus no mūsu pagasta izglītības iestādēm – Simalas PII, Kruķu struktūrvienības un Tiskādu sanatorijas internātpamatskolas. Izrāde ļoti patika visiem skatītājiem – gan maziem, gan lieliem. Visi ar prieku iesaistījās rotaļās un dejās, palīdzēja Gerdai tikt galā ar grūtiem uzdevumiem un lasīja dzejoļus Salatētim.
Nākamā mūsu uzstāšanās bija Maltas speciālajā pamatskolā. Visi skolēni un pedagogi mūs ļoti silti uzņēma. Skatoties pasaku, visi juta līdzi varoņiem, patiesi pārdzīvoja, vēloties palīdzēt Gerdai un, protams, no visas sirds smaidīja un smējās jautrajos mirkļos. Šie smaidi mums bija galvenā balva par padarīto. Visiem aktieriem Maltas speciālās pamatskolas skolēni un skolotāji sagādāja pārsteiguma dāvanas – konfekšu formas somiņas ar konfektēm un galda spēli, par ko viņiem sakām lielu paldies.
Uzreiz pēc Vecā Jaunā gada 15.janvārī mēs apciemojām Pensionāru sociālās aprūpes centru Rēzeknē, kur parādījām mūsu pasaku, dejojām, dziedājām un uzdāvinājām konfektes senioriem. Mēs esam pārliecināti, ka sagādājām prieku sirmgalvjiem, jo redzējām gan smaidus, gan arī dažbrīd asaras viņu sejās un dzirdējām viņu pateicības vārdus pēc uzveduma.
Visi bija vienisprātis, ka tā ir lieliska akcija, jo mēs iepriecinājām citus un sajutām prieku un gandarījumu arī savās sirdīs par to, ka spējam dāvāt labu noskaņojumu citiem.
Paldies visiem skolēniem, kas piedālījās uzvedumā, skolas administrācijai par atbalstu, skolas tehniskajiem darbiniekiem par dekorāciju izgatavošanu un tehnisko nodrošinājumu un mūsu autobusu šoferiem Jānim Selickim un Jurim Šmaukstelim.


Direktora vietniece audzināšanas darbā Irīna Ščerbakova