Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Absolventu tikšanās vakarā 3. februārī

Absolventu tikšanās vakars Tiskādu vidusskolā


Pirmajā februāra sestdienā 3. februārī vairākās skolās notika Absolventu vakari, arī Tiskādu vidusskola, sagaidot absolventus, plaši atvēra savas skolas durvis. Šajā vakarā skolu pieskandināja absolventu balsis. Liels prieks bija satikt mūsu bijušos un esošos skolotājus un skolēnus.
Skolas himna pavadījumā tika atklāts koncerts, kurā 12.klases skolēni Iļja un Romāns dziedāja skanīgas dziesmas ģitāras pavadījumā, instrumentālais ansamblis „Fantāzija” spēlēja liriskus skaņdarbus, pasākuma vadītāji lasīja dzejas rindas, bet deju pāris Vlads un Ksenija priecēja visus ar skaistām dejām. Visa šī svētku atmosfēra aicināja absolventus atmiņās atgriezties skolā. Direktore Olga Miseviča pastāstīja par skolas dzīves aktualitātēm. Ar pateicības vārdiem uzstājās absolventi. Jau tradicionāli pasākuma noslēgumā skanēja absolventu himna un skolas valsis.


Pēc svinīgās daļas, pastaigājoties pa skolas gaiteņiem, bija iespēja apskatīt fotoizstādi par vakara galvenajiem varoņiem un absolventu zīmējumu izstādi, kā arī ienākt klasēs un atcerēties skolas gadus.
Šajā vakarā ilgi skolas logos spīdēja gaisma. Absolventi dalījās atmiņās ar bijušajiem klasesbiedriem un skolotājiem, sarunājās, rādīja pasaku miniuzvedumus, „apmeklēja jautrās stundas” un izdejojās Ainara Lipska spēlēto dziesmu ritmos.
Paldies visiem absolventiem par sirsnīgiem vārdiem un jaukām atmiņām!
Uz tikšanos nākošajā Absolventu vakarā!