Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Karjeras pasākums Tiskādu vidusskolā „Latvji, brauciet jūriņā, zeltu krājiet pūriņā!”.

 

Turpinot Tiskādu vidusskolas karjeras izglītības pasākumu ciklu, 16. februārī mūsu skolā viesojās jūras virsnieks Vjačeslavs Radionovs, lai tiktos ar skolēniem un pastāstītu par profesijām, kas saistītas ar jūru, jo tā ir viena no mūsu valsts bagātībām, uz ko jau 19. gs. otrajā pusē norādīja jaunlatvietis Krišjānis Valdemārs, sakot: „Latvji, brauciet jūriņā, zeltu krājiet pūriņā!”.

Sarunas laikā mēs daudz runājām par jūrnieka profesiju, šīs profesijas īpatnībām, plusiem un mīnusiem. Vjačeslavs pastāstīja par savu darbu, saviem pienākumiem uz kuģa, saviem piedzīvojumiem darba laikā gan uz kuģa, gan ostās un tālās zemēs; parādīja sava kuģa un pasaules visdažādāko vietu foto. Skolēni uzdeva interesantus jautājumus par jūras iemītniekiem, nārām, „Bermudu trīsstūri”, pirātiem utt. Mēs uzzinājām, ka vēl aizvien pasaulē trūkst 40 000 jūras virsnieku, ka Latvijas jūrnieki ir vieni no augstāk novērtētajiem pasaules reitingā, bet, svarīgais, ka jūra ir Latvijas pamatbagātība un šajā resursā tiek gaidītas jaunas darba rokas. Skolēni arī saprata, ka, lai kļūtu par kuģa kapteini, vispirms vajag labi, atbildīgi mācīties, daudz lasīt, iestāties jūrskolā vai Jūras Akadēmijā un sekmīgi pabeigt to.

Vēl viena priekšrocība šajā profesijā – tu vari dzīvot Latvijā, nebraukt prom laimi meklēt ārzemēs. Jūrnieks nostrādā 3 mēnešus pasaules jūrās un tad atgriežas uz 3 mēnešiem mājās un jūrnieka darbs ir labi atalgots.

Tikšanās ar kapteini izraisīja dažos mūsu jauniešos interesi par jūrnieka profesiju.

Gribam pateikties Vjačeslavam par interesantu, aizraujošu un ļoti izzinošu sarunu.

Direktora vietniece audzināšanas darbā Irīna Ščerbakova