Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Dzejas stunda Tiskādu vidusskolā

23.martā pēc stundām kopā sanāca mūsu skolas dzejas mīļotāji. Sanāca kopā, lai atcerētos totalitārā režīma noziegumu pret latviešu tautu laika periodā no 1949.gada 25. līdz 29.martam, kā arī paklausītos jauno skolas dzejnieku dzeju.

Dalībnieku bija daudz, tāpēc sadalījās divās grupās: klausītāji un lasītāji. Klausītāji apvienojās grupās, lai noskaidrotu, kuri vislabāk prot klausīties un saprast dzirdēto.

Pasākuma sākumā 7.klases skolnieki atgādināja klātesošajiem par traģiskiem 1949.gada notikumiem Latvijas vēsturē.

Pēc tam skanēja dzeja. Dzejoļi bija ļoti emocionāli un nevienu neatstāja vienaldzīgu. Latvijas Republikas simtgades jubilejas gadā skanēja daudz patriotisku dzejoļu – par Dzimteni, par dzimto pusi, par mājām, par ģimeni un mīlestību. Visi dzejas lasītāji izpauda dzejā savas jūtas – mīlestību pret Latviju, mīlestību pret savu dzimto novadu-Latgali, mīlestību pret skolu, pateicību ģimenēm un tuviniekiem. Skumjas un ilgas izpaudās romantiskajā dzejā par mīlestību.

Pasākuma izskaņā tika noteikti labākie klausītāji, kuri saņēma saldas balvas.

Jaunie dzejnieki saņēma saldas balvas un tika apbalvoti ar diplomiem: Viktorija Delikatnija, Oksana Seņkova, Aleksandra Jakušenoka, Amina Plaunova, Vladislavs Kopilovs, Alesja Komlajeva, Maksims Siņicins, Vitālijs Černiškovs saņēma diplomus par patriotisku attieksmi pret savu dzimteni;

 

Nadežda Verjovkina, Diāna Ziemele, Viktorija Filimonova, Veronika Burova-par optimismu dzejā;

Ruslans Prokofjevs- par oriģinālu formu un stilu dzejā;

Anastasija Višņakova, Aleksandrs Golovļovs, Aļona Ščepillo- par romantismu dzejā.

Liels paldies skolas administrācijai par palīdzību pasākumā organizēšanā un pasākuma novadīšanā, kā arī visiem pasākuma dalībniekiem, kuri nav vienaldzīgi pret dvēseles mūziku-dzeju, un novēlēt radošus panākumus jaunajiem dzejniekiem.

Vēstures, krievu valodas un literatūras skolotāja Irina Laškova