Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Zemes diena Tiskādu vidusskolā 2017./2018.m.g.

Tiskādu vidusskolā 13. aprīlī notika pasākums, kas bija veltīts Starptautiskajai Zemes dienai. Pasākuma mērķis: aktualizēt dažādus vides un ekoloģijas jautājumus un atgādināt skolēniem par Zemes neatkārtojamību. Liela uzmanība bija pievērsta dabas resursu, tostarp mežu, saglabāšanai.

Zemes diena ir diena, kurā visā pasaulē notiek dažādi pasākumi, lai palielinātu cilvēku informētību un izpratni par Zemes dabisko vidi. Pašlaik Zemes diena vairāk nekā 175 valstīs tiek atzīmēta 22. aprīlī.  

Šajā gadā uzmanība pievērsta meža problēmām. Ekopadomes locekļi sagatavoja izrādi ar galvenajiem varoņiem - Zaķi, Lāci, Ezi, Suni, Kaķi, Meža feju un Mežzini. Varoņi stāstīja par to, ka meža iemītniekiem grūti dzīvot, mežā daudz atkritumu, sasisto stiklu, tūristi mežā trokšņo, klausās skaļi mūziku.

 

Atkārtoja uzvedības noteikumus mežā. Pēc tam notika spēles un viktorīnas par putniem. Skolēni ar interesi skatījās izrādi ,aktīvi spēlēja un atbildēja labprāt uz jautājumiem.

Mēs aicinām domāt ne tikai par sevi, bet arī par tiem, kuri dzīvo blakus mums.

Ekokoordinatore Valentīna Beļajeva