Projektu nedēļas tēma bija “Mana Latvija”.

Skatīts: 2222

No 3.-6.aprīlim Tiskādu vidusskolā noritēja projektu nedēļa ar mērķi attīstīt skolēnu zinātniski pētnieciskās prasmes un veicināt skolēnu patriotisko audzināšanu. Projektu nedēļas tēma bija “Mana Latvija”.

Sākumskolas skolēni lielāku uzmanību veltīja Latvijas ģeogrāfijai, izpētot Latvijas lielākās pilsētas, upes un ezerus. Pirmklasnieki patstāvīgi meklēja informāciju internetā par Latvijas lielākajām pilsētām. 2. un 3.klašu skolēni savu prezentāciju laikā uzdevu jautājumus klātesošajiem par Latvijas upēs mītošām zivīm, par ezeriem un daudzus citus interesantus jautājumus.

Savukārt 4.klases skolēni apkopoja informāciju par visiem saviem ceļojumiem pa Latviju četru gadu laikā, ietverot gan ekskursijas un pārgājienus, gan savas teātra viesizrādes.

5.klases skolēni prezentēja latviešu tautas ornamentus, kurus viņi izpētīja un čakli zīmēja projektu nedēļas laikā.

6.klases skolēni prezentācijas laikā iepazīstināja pārējos skolēnus ar latviešu pirtīiešanas tradīcijām.

 

7.klases projektu darba tēma bija “Mēs Latvijā”, uzsverot to, ka cilvēki ir galvenā vērtība un to, ka mēs visi esam dažādi.

8.klases skolēni projektu nedēļas laikā apkopoja latviešu gadskārtu ieražu svētkus un novadīja sākumskolas skolēniem Lieldienu rotaļas un iepazīstināja skolēnus ar Lieldienu tradīcijām.

9.-11.klašu skolēni lielāku uzmanību veltīja Latvijas kultūras dzīvei. 9.klases skolnieki izpētīja Latgales dzejniekus un dzeju, 10.klases skolēni savāca informāciju par mūsdienu populārākām Latvijas personībām, bet 11.klases skolēni izpētīja Rīgu kā Latvijas kultūras centru.

Visu savākto informāciju skolēni apkopoja mapēs un prezentācijās, tādā veidā mācoties gan noformēt savākto informāciju, gan datorā veidot prezentācijas. Projektu nedēļas tēma ļāva skolēniem gan attīstīt savas zinātniski pētnieciskās prasmes, gan labāk sagatavoties mūsu Latvijas simtgades svētkiem.

Direktores vietniece mācību darbā Elita Valenieka