Pēdējais zvans Tiskādu vidusskolā. 2017./2018.m.g.

Skatīts: 2425

 

Gribu iet atkal skolā,
Gribu mācīties visu no gala.
Gribu, lai dzīve vēl daudz ko man sola
Un lai noslēpumaina šķiet debess mala.
Dzeļ mani laiks, kas steidzas tik ātri,
Tuvojas beigām skolas laiks mans
Drīz būs zvans.
Bet līdz zvanam, līdz pēdējam zvanam
Es lieku vēl skanēt
Sirds nemieram manam.
Maijs ir neaprakstāms ziedēšanas laiks. Smaržo ievas, ābeles, ceriņi... Maijs ir arī laiks, kad skan zvans uz pēdējo stundu absolventiem. 18. maijā Tiskādu vidusskolā noskanēja tik ilgi gaidītais „Pēdējais zvans” 9. un 12. klasēm.
Mūsu skolas absolventi organizēja brīnišķīgus svētkus – šovu „Laika mašīna”. Jaunieši un jaunietes ceļoja pa pagātni, atceroties skolas gadus. Viņi nodziedāja vairākas dziesmas, iestudēja dažādu stundu momentus un izteica pateicību visiem skolotājiem, skolas darbiniekiem, kā arī vecākiem.


Svētki bija vēl krāšņāki, pateicoties mūsu pirmklasniekiem, kuri ar savu skolotāju Irēnu Dubovsku sagatavoja interesantu apsveikumu absolventiem un uzdāvināja viņiem pašdarinātus zvaniņus.
Viesi, vecāki un skolas biedri apsveica topošus absolventus ar ziediem.
Šis pasākums raisīja gan skolotājiem, gan skolēniem patīkamas emocijas. Tagad gaidīsim labus rezultātus arī eksāmenos.