Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Trešdien, 30. maijā Tiskādu vidusskolā notika sporta svētki „Tūrisma diena”

Tūrisma diena Tiskādu vidusskolā

            Trešdien, 30. maijā Tiskādu vidusskolā notika sporta svētki „Tūrisma diena”, uz kuriem bija uzaicināti Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu pamatskolas skolēni un skolotāji. Sporta skolotāji Aivars Šutka un Aleksandrs Mironovs organizēja daudzveidīgas sacensības: “purvs”, paralēlās virves, šķēršļu josla, komandas skrējiens, šautriņu mešana, „makšķerēšana” u.c. Par tiesnešiem šajā dienā strādāja vidusskolēni un skolotāji. Visi tūrisma svētku dalībnieki ar interesi un možu garu piedalījās visos sacensību veidos. Un, protams, katrā vecuma grupā bija savi uzvarētāji. Skolēni katru gadu ar nepacietību gaida „Tūrisma dienu”, jo tā ir unikāla mūsu skolas tradīcija, kuru saglabāsim arī turpmāk.