Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Rudens skaists pār zemi nācis...

Zinību diena Tiskādu vidusskolā

Rudens skaists pār zemi nācis,

Pirmā zeltā lapas zied,-
grāmatas jau kopā vācis,
Varu nu uz skolu iet.

Tiskādu vidusskolā jaunais mācību gads sākās ar Zinību dienu, veltot šos svētkus Latvijas simtgadei. Mūsu pirmklasniekiem ļoti paveicās - viņi uzsāka skolas gaitas Latvijas 100 gadu jubilejas gadā.

Skolas zālē pulcējās visi skolēni, vecāki, pedagogi, viesi. Pārvarējuši samulsumu, pirmo savu sagatavoto priekšnesumu skolas saimei izrādīja pirmklasnieki ar savu skolotāju Gaļinu Žugunovu, bet pirmklasniece Laima Līcīte izpildīja dziesmu „Kāpsim kalnā”. Skolas vecākie audzēkņi – divpadsmitklasnieki – mazajiem dāvāja simboliskas papīra medaļas ar labiem vārdiem.

Zinību dienā visus sveica direktore Olga Miseviča, direktores vietniece Jeļena Bažanova un Silmalas pagasta pārvaldnieks Eduards Grišuļonoks. Viņi apsveica pirmklasniekus, uzdāvināja katram bērnam nozīmīti „Latvijai 100” un pasniedza Rēzeknes novada sarūpētos dāvanu maisiņus. Ciemos pie skolēniem bija atnākuši klauni Knopa un Kļopa, kuri paspēlēja ar pirmklasniekiem un priecēja visus klātesošos ar jautriem jokiem.

 

Tiskādu vidusskolā Latvijas simtgades mācību gadā skolas gaitas uzsāk 10 pirmklasnieki. Kopā skolā izglītojas 175 bērni, ar bērniem strādā 27 pedagogi.

Jaunajā mācību gadā vēlam mums visiem dzīvesprieku un radošumu savu ieceru īstenošanā!  Lai visiem prieks iet uz skolu ....lai jauki skolēni un vēl jaukāki skolotāji....Lai mums visiem gribas - zināt, uzzināt, mācīt, mācīties. 

Direktores vietniece audzināšanas darbā Irīna Ščerbakova