Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Ziedu kompozīciju izstāde „Dāvana Latvijai”

Tuvojoties mūsu dzimtās Latvijas simtsgadei, Tiskādu vidusskolas bērni gribēja uzdāvināt savai tēvzemei jubilejā brīnišķīgu, krāsainu, bagātu ziedu kompozīciju izstādi.  Viņi veidoja savas kompozīcijas no krāšņiem rudens ziediem kopā ar klasesbiedriem, vecākiem vai skolotājiem. Dažas kompozīcijas bija bez nosaukumiem, dažas bija nosauktas  – „Sapņu laiva”, „Latvijas krāsas”, „Ciemos pie cielaviņas”. 

Šī izstāde ir mūsu kopīgā dāvana Latvijai 100. dzimšanas dienā, kura veselu nedēļu rotāja skolas foaje. Tik tiešām, bērnu, skolotāju un vecāku  fantāzija ir bezgalīga un ļoti, ļoti radoša! 

 

 

Ziedu kompozīciju  izstādes „Dāvana Latvijai” mērķi un uzdevumi:

 

Skolēnu radošo iemaņu attīstīšana

Latvijas100 gadu jubilejas svētku atmosfēras veidošana

Estētiskās uztveres un mākslinieciskās gaumes audzināšana

Patriotisko jūtu audzināšana

 

Direktora vietniece audzināšanas  darbā Irīna Ščerbakova