Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Pārgājienu diena Tiskādu vidusskolā 2018./2019.m.g.

Pārgājienu diena Tiskādu vidusskolā

Dzimto vietu iepazīšana kļuva par jauku tradīciju, ko jau daudzus gadus ievēro mūsu skolā. Katru gadu skolēni kopā ar skolotājiem dodas pārgājienos, lai iepazītu dzimtās vietas vēsturi, vietējo iedzīvotāju ieražas un tradīcijas, kā arī iepazīties ar interesantām vietām.

Arī šis rudens nekļuva par izņēmumu. 20.septembrī Tiskādu vidusskolā tika organizēta pārgājienu diena „100 kilometri Latvijai”, veltīta Latvijas simtsgadei.

Skolas  pārgājiena mērķis bija sekmēt  skolēnu piederības sajūtas un mīlestības pret savu dzimto vietu stiprināšanu, vērojot un veicot sava pagasta dabas objektu un vietu fotografēšanu skolas fotoizstādes veltītas Latvijas simtgades organizēšanai, veicināt veselīgu dzīvesveidu, tūrisma prasmju un iemaņu attīstīšanu. 

 

1.klases skolēni savā pirmajā pārgājienā pēc tradīcījas devās iepazīties ar  Tiskādu ezeru, tā augu un dzīvnieku daudzveidību, kā arī vērot rudens skaistumu dabā. Pārgājiena laikā tika attīstīta skolēnu izturība un pievērsta uzmanība veselīgam dzīves veidam. Skolēni un skolotāja ar prieku baudīja kopā būšanas momentus, apskatot vienu no daudziem ezeriem dzimtajā pagastā.

2. un 4.klašu skolēni devās pārgājienā apkārt Tiskādu ezeram. Laika apstākļi veicināja dabas krāšņuma aplūkošanu. Pārgājiena ceļš bija aizraujošs un  viegls, laiks pagāja nemanāmi. Pārgājiens beidzās spēļu laukumā ezera krastā ar dažādām interesantām aktivitātēm.   Skolā atgriezās priecīgi un laimīgi.

Sagaidot skolas 150. gadu jubileju, 3. klases skolēni devās pārgājienā uz Tiskādu ciematu apskatīt iepriekšējo Tiskādu vidusskolas atrašanās vietu – vecās skolas ēkas drupas, stadionu, apkārtni. Bērni ar interesi klausījās skolotājas stāstus par skolas vēsturi, aizrautīgi spēlēja dažādas spēles vecajā skolas stadionā, lasīja kastaņus zem kastaņu kokiem, kurus stādīja tā laika skolēni un skolotāji.

5. klase devās pārgājienā pa maršrutu: Ružina – Silmala – Ružina. Ceļš bija garš (6 kilometri uz vienu pusi), bet nenogurdinošs, tāpēc ka bērni palīdzēja viens otram. Pārgājienā bija jautri un interesanti, jo 5. klases skolēni ir ļoti aktīvi, pozitīvi un draudzīgi. Un vēlreiz bērni pārliecinājās,  cik krāšņa un bagāta ir Latvijas daba.

6. klases skolēni rudens pārgājienā devās pie Tarakanovkas ezera. Skolēni labprāt vēroja skaistās dabas ainavas un kontaktējās ar saviem klasesbiedriem. Kopīgi pavadītais laiks pagāja jautri un interesanti.

7. un 8. klases skolēni iepazinās ar Ružinas ciema apkārtni pa maršrutu Ružina – Tiskādi – Jerzovka – Jaunružina – Ružina. Vērojot dzimtenes dabas rudenīgo skaistumu, skolēni un skolotājas priecājās par košās krāsās izrotātajiem kokiem, par interesantu un jautru kopā būšanu. Bet  ieklausoties rudens dabas skaņās,  skolēni konstatēja,  ka tās  bija pavisam klusas – nedzird  putnu priecīgās čivināšanas, vien augstu debesīs dzirdami gājputnu spārnu vēzieni un koku lapu skumīgā čaukstēšana.

9.klases skolēni kopā ar skolotāju  nolēma apvienot pārgājienu ar veselīgām aktivitātēm un sava pagasta apkārtnes apzināšanu un izpēti. Tāpēc ceļa sākumā mēs devāmies uz Jaunružinas karjeru, kur pārbaudījām savus spēkus, kāpjot augšā uz karjera virsotni un lecot lejā smilts kaudzēs .  Talāk mūsu ceļš aizveda mūs uz Prezmu.

Tur mēs novērtējām valsts  nozīmes arhitektūras pieminekli  - Prezmas baznīcu, kura uzcelta  1859. gadā. Baznīca iespaidoja mūs ar savu varenību un skaistumu - 25,60 metrus gara sarkanu ķieģeļu laukakmeņu mūra viennavas celtne ar diviem augstiem torņiem un sarkanu ķieģeļu mūra žogu. 

Netālu no baznīcas atrodas Prezmas muižas parks un vecās ūdensdzirnavas. Tur mēs apskatījām dzirnavu drupas, atpūtāmies, organizējām fotosesiju, izbaudījām vietējo skaistumu un devāmies atpakaļceļā. 

Atgriežoties skolā,  bijām gandarīti, jo redzējām ļoti daudz, izklaidējāmies, jauki pavadījām laiku un kārtīgi atpūtāmies.

10. un 12. klases devās  pa maršrutu Ružina-Tiskādi-Grovereški-Sprinda-Ružina.   

 No vidusskolēnu iespaidiem: „Diena bija skaidra, saulaina. Ceļā mēs  redzējām daudz interesantu dabas un kultūras  objektu. Daļu no ceļa mēs gājām gar skaisto Tiskādu  ezeru, kas pārsteidza mūs ar savu kluso skaistumu. Kārtējo  reizi mēs apbrīnojām  dažādu konfesiju baznīcu arhitektūru – Ciskādu katoļu baznīca, Tiskādu vecticībnieku lūgšanu nams un Tiskādu pareizticīgā baznīca. Tikšanās ar skaisto vienmēr uzlabo garastāvokli . Mūsu rudens pārgājiens atstāja mūsu atmiņās  brīnišķīgu  iespaidus. Diena bija pavadīta jauki. Ar labu garastāvokli un jauniem iespaidiem visi atgriezās skolā.”

Katram cilvēkam ir sava dzimtene. Tā ir neatkārtojama un daudzpusīga. Dzimtene tie ir gan nelieli lauku celiņi, gan arī varenas maģistrāles. Tā ir pilni ūdeņiem ezeri un mazi strautiņi. Tā ir gan lielas pilsētas un nelieli ciemati ar nedaudzām mājām. Mūsu dzimtene ir Latgale, un iepazīstot to, mēs kļūstam arvien lepnāki par mūsu skaisto, brīnišķīgo un tik daudzveidīgo dzimto pusi.

 

 

Direktora vietniece audzināšanas darbā Irīna Ščerbakova 

un klašu audzinātāji