Developed in conjunction with Ext-Joom.com

TISKĀDU SKOLAI - 150

Tiskādu vidusskolas vēsture


Tiskādu vidusskolas vēsture sākas 1868.gadā. Par to liecina N. Rudko un P. Tretjuka 1990.gada izdevuma grāmatas «Ieskats Latgales skolu vēsturē» dati. Skolas nosaukums bija Ciskādu pareizticīgo draudzes skola. Skolu uzturēja pagasts. Skolā mācījās 45 zēni un strādāja viens skolotājs. 1920.gadā skola tika nosaukta par Ružinas I pakāpes pamatskolu.

                                                                         1924.g.


Skolā mācīja aritmētiku, glītrakstīšanu. Īpaša vieta skolēnu sagatavošanā bija ticības mācībai. Skolēni apmeklēja dievnamus, un audzēkņus pa četriem ierindā pavadīja skolotājs Boriss Mihaila dēls Nazaruks. Skolā mācījās dažādu ticību skolēni - katoļi, pareizticīgie, vecticībnieki.


1928.g.

Kopš tiem laikiem mācību process noritēja Ružinas ciemata dažādās ēkās.

Ružinas pamatskola tika uzcelta 1936.gadā Ružinas centrā.


1936.-1944.g.


Skolā notika mācības līdz 1944. gadam, bet kara laikā, 1944.gada 27.jūnijā tā tika nodedzināta un uz tās pamatiem tika uzcelta ciemata darbnīca. Skolēni mācījās skolā sešus un vēlāk septiņus gadus. Skolotāju bija maz, viens skolotājs sākumskolā mācīja četras klases.

1945.gadā skolas nosaukums bija Tiskādu krievu nepilna vidusskola.
Kopš 1953.gada skola ieguva vidusskolas statusu. Mācības notika dažādās skolas ēkās.

Viena no skolas ēkām, kur notika mācību process no 1945.gada līdz 1963.gadam.


No 1964.gada līdz 1975.gadam skolas ēka bija aiz Tiskādu ezera.

Tiskādu vidusskola (aiz ezera) 1964.-1975.g.

Esošo Tiskādu vidusskolas ēku sāka celt 1974.gadā un tā tika nodota ekspluatācijā 1975.gada 10.septembrī. Ēkas būvniecība izmaksāja 430 000 rubļus. Skolu cēla Rēzeknes PMK-3 (priekšnieks J. Prikulis, galvenais inženieris – J. Rotokļa). Tiskādu vidusskolas direktors Aleksandrs Vatulins iemūrēja pirmo ķieģeli. Sākot celtniecības darbus, skolas pamatos tika ielikta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Kapsula tur glabājas arī tagad.

1975. gadā tika uzcelta skolas un sporta zāles ēka, iekārtots sporta laukums.


Pirmajā gadā jaunajā skolas ēkā skolēni un skolotāji ieguldīja daudz darba, labiekārtojot teritoriju, ierīkojot puķu dobes un stādot puķes, kokus, ābeļdārzu. Daudz pūļu veltīja kabinetu iekārtošanai, logu un grīdu tīrīšanai, siltumnīcas uzturēšanai, sporta zāles izveidei un stadiona ierīkošanai. Skolas darbinieki, pedagogi un skolēni strādāja ar milzīgu entuziasmu.


2012.- 2014.gados notika Tiskādu vidusskolas ēkas rekonstrukcija projekta “Tiskādu vidusskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām” ietvaros. Tika veikta skolas ēkas pamatu siltināšana, pirmā stāva grīdu ierīkošana un siltināšana, drenāžas izveide, logu un durvju iebūvēšana siltinājuma zonā, fasādes siltināšana, jumta konstrukciju siltināšana; aukstuma tiltu novēršana nojumēm virs ieejas, ventilācijas ar rekuperāciju ierīkošana. Katru gadu notiek mācību kabinetu modernizēšana un tiek papildināta mācību kabinetu materiāli tehniskā bāze.


Laika posmā no 1956./1957.mācību gada līdz 2017./2018.mācību gadam Tiskādu vidusskolu pabeidza 860 absolventi. Vislielākais absolventu skaits bija 1978./1979.mācību gadā – 38 skolēni. Vismazākais absolventu skaits bija 1994./1995. mācību gadā – 4 absolventi. Izlaidumu nebija 1961./1962., 1965./1966., 1992./1993., 2003./2004., 2006./2007. mācību gados.
Skolas direktori:
1950.-1954.g. – Pjotrs Ivanovs
1954.g. – Vasilijs Rumjancevs
1955.-1985.g. – Aleksandrs Vatulins
1985.-2014.g. – Viktors Kovaļovs
No 2014.gada – Olga Miseviča

Skolas direktora vietnieki mācību darbā:
Aleksandra Kvasova,
Antonina Beshmeļnicina
1961.-1976.g. – Ivans Mihailovs
1976.-1993.g. – Eleonora Franckeviča
1993.-2009.g. – Jelizaveta Kopilova
2009.-2014.g. – Olga Miseviča
2014.-2018.g. – Elita Valenieka
2018.g. – Jeļena Bažanova

Kopš 2009.gada 1.septembra Tiskādu vidusskolai tika pievienota struktūrvienība Kruķu pamatskola. No 2018.gada 1.septembra struktūrvienība Kruķu pamatskola tika reorganizēta par Kruķu sākumskolu.
Skola saglabā, attīsta vecās un ievieš jaunas tradīcijas skolā.
Aicinām visus skolas absolventus, pedagogus, darbiniekus un visus interesentus
2018. gada 3. novembrī uz Tiskādu vidusskolas 150 gadu jubilejas pasākumu!

Tiskādu vidusskolas kolektīva vārdā skolas direktore Olga Miseviča