Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Latvijas valsts simtgadei „Es esmu Latvija” veltītā skolēnu valstiskā un patriotiskā audzināšanas pasākumu cikla īstenošana Tiskādu vidusskolā

„Es esmu Latvija”