Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Mārtiņdiena Tiskādu vidusskolā 2018./2019.m.g.

Mārtiņdiena Tiskādu vidusskolā

Latvijā ir daudz svētku, kurus svinēja senos laikos. Un šie svētki ir bagāti ar tradīcijām, rotaļām, dziesmām , kurus svinam arī mūsu dienās. Vieni no tādiem svētkiem ir Mārtiņdiena.

Mārtiņdiena tika svinēta 9. novembrī arī mūsu Tiskādu vidusskolā. Svētki bija organizēti 1.-6. klases bērniem. Pasākuma gaitā ‘’Saimniece’’ ar bērniem izstāstīja par Mārtiņdienas tradīcijām, simboliem, ticējumiem, pazīmēm. Mārtiņdienā vienmēr gāja budēļos. Budēļi bija arī pie mums - garā sieva, mazs vīriņš, kazas, čigāniete un citi, kuri kopā ar visiem dejoja un gāja latviešu tautas rotaļās: “Kur tu teci…”, “Beķer cepti kliņģerīši”, “Saule un mēness”, “Kumeliņi, kumeliņi”, “Kas dārzā”. Pasākuma gaitā visus iepriecināja 5. klases skolēni ar leļļu izrādi ‘’Kriksis’’ un 1. klases bērni ar pasaku “Vecīša cimdiņš” (skolotāja G. Žugunova). Un pasākuma beigās visus gaidīja garšīgs cienasts – ābolu pīrāgi un ledenes-gailīši. Bija ļoti interesanti, jautri un garšīgi!

5.klases audzinātāja Ļubova Ņemņaseva