Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Tiskādu vidusskolas skolēni svinīgajā pasākumā “Manai Latvijai – 100!” Silmalas KN.

 

 Latvijas svētku dienā 18.novembrī visi pagasta darbinieki, iedzīvotāji, bērni un viņu vecāki sapulcējās kopā Silmalas KN, lai svinīgajā gaisotnē nosvinētu tik skaistu Latvijas jubileju – 100.gadadienu.

Svētku pasākumā piedalījās visas pagasta izglītības iestādes – Tiskādu vidusskola, Tiskādu vidusskolas struktūrvienība Kruķu sākumskola, Silmalas PII un Silmalas pagasta kolektīvi – vokālais ansamblis “Noskaņa”, deju grupa “I-deja”. Koncertā skanēja apsveikuma vārdi Latvijai, dziesmas Latvijai, dzeja Latvijai, dejotās dejas Latvijai – mūsu Tēvzemei.

 

 

 

Tiskādu vidusskolas skolēni Deniss Filatovs un Veronika Klimova vadīja pagasta pasākumu, skolas vokālie ansambļi nodziedāja vairākas skaistas dziesmas gan latviešu, gan latgaliešu valodās, 5.klases deju grupas izpildījumā visi baudīja latviešu tautas deju “Sietiņš”, instrumentālais ansamblis “Fantāzija” iepriecināja klausītājus ar jautro latviešu tautasdziesmu popuriju un sirsnīgo Raimonda Paula melodiju, deju pāris Vlads Kopilovs un Ksenija Ščerbakova apbūra visus ar lēno valsi, un, protams, visi mūsu skolēni ļoti emocionāli, ar lepnumu par savu valsti lasīja dzejoļus savai dzimtenei. Koncerta izskaņā visi kopā nodziedājām Rēzeknes novada himnu un uzcienājāmies ar saldo mielastu.

Direktora vietniece audzināšanas darbā Irīna Ščerbakova