Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Tiskādu vidusskolas skolēnu labdarības koncerti Rēzeknes un Maltas sociālajos aprūpes centros.

Dzimtene- tik plašs un ietilpīgs jēdziens, tik redzamas un reizē arī netveramas lietas. Vai mēs, divdesmit pirmā gadsimta cilvēki, kuriem visi ceļi vaļā un ir pieejams katrs planētas stūrītis, varam runāt par mazu zemes pleķīti, kuru līdz sirdssāpēm varam saukt par savu! Mana Latvija!  Nekur citur nevar justies tik labi, silti, mājīgi un brīvi kā manā Latvijā. 

Mēs – Tiskādu vidusskolas pašpārvalde - nopietni gatavojāmies Latvijas 100-gades svētkiem – rotājām skolu, organizējām akciju „100 labie vārdi Latvijai!” un erudīcijas spēli skolēniem par mūsu pagastu, plānojām un vadījām svinīgos pasākumus skolā un pagastā. Un pēc skolas tradīcijas mēs organizējām Labdarības koncertus, veltītus Latvijas jubilejai, Pensionāru sociālās aprūpes centros Rēzeknē un Maltā. 21.novembrī mēs ar skolas interešu izglītības kolektīviem uzdāvinājām prieku un Latvijas svētku sajūtu veciem cilvēkiem, kuri dzīvo pansionātos.

Mūsu instrumentālais ansamblis „Fantāzija” nospēlēja vairākas liriskas un aizraujošas kompozīcijas, skaistas patriotiskas dziesmas nodziedāja 1.-2. un 5.-9.klašu vokālie ansambļi, 1.klases skolniece Laima Līcīte liriski noskaņoja publiku, izpildot dziesmas „Sarkanās kurpes” un „Spārni un vējš”, skolas deju pāris Gļebs Ščemeļovs un Darja Ščerbakova iepriecināja klātesošos ar skaistām dejām. Mēs esam pārliecināti, ka sagādājām prieku veciem cilvēkiem, jo redzējām gan smaidus, gan , dažbrīd, asaras viņu sejās un dzirdējām viņu pateicības vārdus pēc koncerta.

Visi bija vienisprātis, ka tā ir lieliska akcija, kurā ikviens cilvēks savas brīvās gribas aicināts, ir gatavs palīdzēt un iepriecināt citus. Vienalga, liels vai mazs ir darbs, galvenais ir prieks sirdī, smaids sejā un gandarījums par to, ka spēj dot citiem. 

Paldies visiem skolēniem, kas piedālījās koncertā, skolas administrācijai par atbalstu, un mūsu autobusa šoferim Jānim Selickim.

 

Tiskādu vidusskolas SP prezidents Deniss Filatovs