Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Starpdisciplinārā radošo darbnīcu diena “Nāc, meklē, piedalies!”

 

Projekts Nr. 8.3.2.2./16/I/001

 

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

 

Starpdisciplinārā radošo darbnīcu diena “Nāc, meklē, piedalies!”

 

23.11.2018.

 

2018.gada 23.novembrī Tiskādu vidusskolā projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 Atbalsts izglītojamo

individuālo kompetenču attīstībaiietvaros 4.-6.klašu skolēni piedalījās starpdisciplinārās

radošo darbnīcu dienas “Nāc, meklē, piedalies!” nodarbībā. Nodarbību vadīja inženieri

Jūlija Kirillova un Deniss Morozs. Radošās darbnīcas ietvaros skolēniem bija iespēja pašiem

izgatavot kādu no 3D konstruktoru modeļiem, uzkonstruēt, vizuāli noformēt ar dažādu materiālu

un tehniku palīdzību, novērtēt citu grupu darbus, kā arī padomāt par to, kā var uzlabot esošo

modeli un kur šādas modelēšanas tehnikas var izmantot ikdienā.

 

Skolēni ar interesi un aizrautību veidoja modeļus vispirms no kartona, pēc tam no finiera.

Katras grupas skolēni nopulēja katru modeļa detaļu ar smilšpapīru, savienoja kopā, pēc tam

izgreznoja.  Visi bija priecīgi, redzot sava darba gala rezultātu, strādājot komandā. Skolēni

ieguva jaunās zināšanas un prasmes, kuras var būt viņiem noderīgi reālajā dzīvē.

 

Tiskādu vidusskolas direktores vietniece mācību darbā

Jeļena Bažanova