Developed in conjunction with Ext-Joom.com

„Latvijas skolas soma” Tiskādu vidusskolā

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiek nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Mūsu Tiskādu vidusskola ļoti aktīvi uzsāka darbību šajā projektā un jau pirmā semestra laikā apmeklēja varākas vietas, izrādes, koncertus un citas aktivitātes.

Sākumskolas un vidusskolas skolēniem tika piedāvāta lieliska iespēja apmeklēt Rēzeknes teātra Joriks izrādes.

Mūsu 1.-6.klašu skolēni baudīja teātrī muzikālo pasaku „Sārtais ziediņš” -  stāstu par uzticību, drosmi un mīlošu sirdi,  par to, ka  visu uzvar mīlestība. Bērni bija sajūsmā par izrādi, dekorācijām, kostīmiem, aktiermākslu, par iespēju izbraukt no dzimtā ciemata uz Rēzekni un baudīt tik brīnišķīgo teātra izrādi.

Vidusskolēni iepazinās ar Annas Brigaderes autobiogrāfisko bērnības kolāžu vienā cēlienā, skatoties izrādi ‘’Dievs, daba, darbs’’, kura  ir kā piemineklis, autores veltījums ģimenei, kas viņu izaudzinājusi par izcilu Latvijas kultūras personību.

 

Apmeklējot teātri, skolēni tuvāk iepazinās ar vietējā teātra daiļradi, uzvedības noteikumiem teātrī, varēja  novērot aktiermākslas, dekorāciju, kostīmu, mūzikas un dejas  mākslu mijiedarbību  izrādes laikā. Visiem skolēniem patika izrādes teātrī „Joriks”.

Mēs iepazināmies arī ar Latgales Kultūrvēstures muzeju, piedaloties vairākās muzejpedagoģiskās programmās.

1.-3.klašu skolēnu grupa kopā ar pasaku tēlu Māla pikuci devās brīnumainajā Latgales keramikas valstībā un izzināja, kā māls pārvēršas podos, svečturos, svilpauniekos u.c. Bērni nostiprināja savas zināšanas par Latgales keramikas daudzveidību, ar interesi apskatot Latgales keramikas ekspozīciju “Māla un uguns pārvērtību radīts brīnums”. Programmas otrajā daļā skolēniem tika dota iespēja izmēģināt sevi podnieku amatā un pašiem veidot no māla suvenīrus – māla ežukus, ko viņi paņēma līdzi.

4.-7.klašu skolēnu grupa apmeklēja programmu „Pirmo reizi izstādē ”, kura tika vadīta muzeja gleznu izstādē. Nodarbības laikā skolēni tika iepazīstināti ar mākslas izstādes izkārtojumu, rosinot attīstīt skatīšanās, domāšanas un vērtēšanas prasmes, mudinot mutiski izteikt gūtos iespaidus. Praktiskās darbošanās laikā  skolēniem tika organizēta zīmēšanas darbnīca, kur bērni pielietoja iepazītos 

mākslas izteiksmes līdzekļus. Bērni nostiprināja savas zināšanas par Latgales glezniecības daudzveidību un izmēģināja sevi mākslinieka lomā. 

8.-9.klašu skolēni vairāk uzzināja par Latgales Atbrīvošanas  pieminekļa nozīmi,  celšanas vēsturi, tā pārmaiņām laikmetu gaitā, kā arī paši varēja salikt pieminekļa modeli, piedaloties programmā  „Latgales Atbrīvošanas piemineklis –no idejas līdz sirdij ”. Programma deva skolēniem iespēju klātienē pieredzēt Latgales kultūras  un vēstures vērtības, attīstīt kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, stiprināt lepnumu par savu novadu, savu valsti.

Skolēniem ļoti patika visas apmeklētas Latgales Kultūrvēstures muzeja programmas.

Turpinot Rēzeknes kultūras vietu izpēti, 1.-9.klašu skolēniem  tika organizētas iepazīšanās ar Rēzeknes daudzfunkcionālo centru -  Latgales vēstniecību Gors, kura ir pirmā augstas kvalitātes akustiskā koncertzāle Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas. Skolēni uzzināja  par koncertzāles nosaukuma nozīmi, ideju,  celšanas vēsturi, dizainu, telpām. Mūsu lauku bērniem  tika dota iespēja apskatīt mazo zāli,  orķestra mēģinājumu zāli,  horeogrāfijas zāli, mākslinieku grimmētavas, mākslinieku ģērbtuves, foajē un, protams, lielo zāli. Mēs visi bijām sajūsmā par šo grandiozo celtni mūsu Rēzeknes vidū.

Mēs apmeklējām arī divus koncertus Gorā.

7.-9.klašu skolēni baudīja baroka mūziku koncertā „Mūzika Adventa laikam”, kurā skanēja tikai J.S.Baha skaņdarbi labāko Latvijas un arī Rēzeknes mūziķu izpildījumā. Visi skolēni pirmo reizi klausījās  klasisko mūziku dzīvā izpildījumā, vairāki pirmo reizi redzēja vijoli, čellu, kontrabasu, flautu, oboju un, protams, skatuves karali – klavesīnu, kuru burvīgi spēlēja Ieva Saliete. Bija interesanti vērot, kā uz skatuves kopā darbojas dažādi mūziķi – orķestris, diriģents, solo instrumenti, dziedātāja, kuri  ar lielu meistarību un profesionalitāti aiznes baroka laika mūziku līdz klausītājiem.

Vidusskolēni pilnveidoja savu attīstību mūzikas jomā, apmeklējot ārzemēs uzvestās dziesmu spēles-mūzikla “Eslingena” izrādes ģenerālmēģinājumu Gorā. 

Tas bija ļoti emocionāls un atmiņās paliekošs notikums. Stāsts par mīlestību  un ikdienu Vācijas mazpilsētā Eslingenā, balstīts uz patiesiem notikumiem, ļāva mums visiem izjust tā laika atmosfēru, sajūtas, prieku un sāpes. Bija interesanti vērot, kā uz skatuves kopā darbojas mūziķi, aktieri, dejotāji  no septiņām valstīm, kuri  ar visu sirdi izdzīvo Eslingenas varoņu dzīves stāstus. Visi skolēni pirmo reizi dzīvē vēroja mūziklu teātrī.

Vidusskolēniem tika organizēta arī ekskursija Daugavpils cietoksnī un Marka Rotko centrā, kur viņi guva ieskatu Latvijas vēstures notikumos, iepazina Daugavpils cietokšņa arhitektūru un mūsdienu dzīvi cietokšņa teritorijā un nākotnes ieceres. Mākslas centrā skolēnus sagaidīja gide, kura iepazīstināja skolēnus ar Rotko biogrāfiju un mākslas darbu īpatnībām, parādot skolēniem mākslinieka darbu reprodukcijas, un tikai pēc tam vidusskolēniem bija vienreizēja iespēja savām acīm ieraudzīt Rotko vērtīgos oriģināldarbus.

Ekskursija deva skolēniem iespēju klātienē pieredzēt Latvijas kultūras  un vēstures vērtības, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, stiprināt lepnumu par savu valsti.

Par projekta līdzekļiem no Latvijas Kinematogrāfistu savienības mūsu skolā tika iegādātas Latvijas kinofilmas un multfilmas, kuras atbilst Latvijas izglītības sistēmas aktuālajām pārmaiņām kompetenču izglītības virzienā.

Latvijas bērni un jaunieši diemžēl maz zina par mūsu filmām un to autoriem. Tādēļ mēs parūpējamies par mūsu kultūras mantojuma un jauno darbu sastapšanos ar jauno paaudzi un nodrošinājām  latviešu filmu pieejamību mūsu skolā. 

Projekta „Latvijas skolas soma” sākums  Tiskādu vidusskolā izdevies ļoti bagāts un piepildīts ar vairākiem pasākumiem dažādās jomās un virzienos – teātris, mūzika, vizuālā māksla, arhitektūra, kino, novadpētniecība un kultūras mantojums. Arī turpmāk plānosim un organizēsim interesantus pasākumus un aktivitātes skolēnu kultūras attīstībai iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros.

 

Projekta „Latvijas skolas soma” koordinatore Tiskādu vidusskolā 

Irīna Ščerbakova