Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Skolēni apmeklē RTA.

 Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Tiskādu vidusskolā tiek organizētas praktiskās nodarbības “Zināmais par nezināmo”. 20 skolēni no 7. līdz 9. klasēm apmeklē nodarbības. Skolēni attīsta un pilnveido savas pētnieciskās prasmes, mācās strādāt ar ķīmiskiem traukiem un ierīcēm. Veido vienkāršas ķīmiskas iekārtas, piemēram, sildīšanas, filtrēšanas iekārtas. Ar vienkāršiem paņēmieniem pārbauda zināmas un nezināmas vielu īpašības.

Skolēni apmeklēja Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmiju, kurā tika organizēta praktiskā nodarbība. Nodarbibas tēma - “Ķīmija un pārtika”. Skolēni uzzināja, kādi produkti satur olbaltumvielas, kādi ir tauku veidi, kā ražo margarīnu. Praktiskā daļā gatavoja veselīgu un bez cukura našķu. Kāruma gatavošanai ir nepieciešami sekojošie produkti: linu sēklas, banāni, sausās dzērvenes, žāvētās dateles, dažādi rieksti. Katra grupa gatavoja ingredientus, pēc tam visi ingredienti tika samaisīti kopā. Katrs dalībnieks patstavīgi gatavoja sev našķu. Skolēniem bija iespēja iegūt zināšanas par to, kā mājas apstākļos var gatavot veselīgus gardumus.

Ķīmijas skolotāja: Valentīna Beļajeva

.