Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Ziemassvētku labdarības pasākumi Tiskādu vidusskolā 2018./2019.m.g.

Gribas, lai baltā pasaulē Balti sniegi snieg. 

Un uz baltiem lielceļiem Balti cilvēki iet. 

Un lai baltos cilvēkos Baltas domas dzimst, 

Un lai baltās darbdienās Balti svētki ir. 

                                                     /Imants Ziedonis/

Decembra beigās mūsu skola svinēja Ziemassvētkus. 

Tiskādu vidusskolas skolēni iestudēja skaistu ziemas uzvedumu „Ziemassvētku piedzīvojumi” ar grezniem kostīmiem un dekorācijām, kuru parādīja mūsu skolas bērniem, vecākiem un pedagogiem. Ziemassvētku stāsts bija par to, kā Sniegavīrs un mājas gariņš Kuzja kopā ar bērniem glāba svētkus un atbrīvoja Salaveci no Raganas un viņas līdzdalībniekiem. Ceļojumā bērni kopā ar pasakas varoņiem daudz spēlēja, dejoja, dziedāja, minēja mīklas, atcerējās vairākas pasakas un ar aizrautību pildīja dažādus Raganas uzdevumus. Uzveduma galvenā atziņa – cilvēku gudrība, mīlestība un labestība ir vissvarīgākais dzīvē. Ieradās arī Ziemassvētku vecītis, kurš ar visiem kopā dejoja un dziedāja, spēlēja jautras rotaļas un, protams, uzdāvināja saldās dāvanas. Skolēnu uzstāšanās bija neviltoti patiesa, sirsnīga un skaista.

 

Mēs ļoti vēlējāmies iepriecināt arī citus ar mūsu ziemas pasaku, jo Ziemassvētku laikā cilvēki kļūst labestīgāki, dāsnāki un atvērtāki pasaulei un ir vēlme izdarīt kaut ko ļoti labu un palīdzēt kādai noskumušai sirsniņai. Un pēc jau vairāku gadu tradīcijas mēs devāmies ciemos pie Simalas PII bērniem. Izrāde ļoti patika visiem skatītājiem – gan maziem, gan lieliem. Visi ar prieku iesaistījās rotaļās un dejās, palīdzēja Sniegavīram un Kuzjam  tikt galā ar grūtiem uzdevumiem un  lasīja dzejoļus Salatētim.

Nākamā mūsu uzstāšanās bija Maltas speciālajā pamatskolā. Visi skolēni un pedagogi mūs ļoti silti uzņēma. Skatoties pasaku, visi juta līdzi varoņiem, patiesi pārdzīvoja, vēloties  palīdzēt glābt svētkus  un, protams, no visas sirds smaidīja un smējās jautrajos mirkļos. Šie smaidi mums bija galvenā balva par padarīto. Visiem aktieriem Maltas speciālās pamatskolas skolēni un skolotāji sagādāja pārsteiguma dāvanas – pašdarinātus maisiņus  ar konfektēm  un galda spēli, par ko viņiem sakām lielu paldies.

Rādot uzvedumu un spēlējot ar bērniem, mēs iepriecinājām viņus un sajutām prieku un gandarījumu arī savās sirdīs par to, ka spējām dāvāt labu noskaņojumu citiem šajā brīnumainajā Ziemassvētku laikā. 

Paldies visiem skolēniem, kas piedālījās uzvedumā, skolas administrācijai par atbalstu, skolas tehniskajiem  darbiniekiem par tehnisko nodrošinājumu un mūsu autobusa šoferim Jānim Silickim.

 

Direktores vietniece audzināšanas darbā Irīna Ščerbakova