Developed in conjunction with Ext-Joom.com

2019.gada 11.janvārī Tiskādu vidusskolā notika tradicionālais pasākums “Ziemassvētku mielasts”

Ziemassvētku mielasts
2019.gada 11.janvārī Tiskādu vidusskolā notika tradicionālais pasākums “Ziemassvētku mielasts”, kas ir veltīts skolēniem, kuru mācību sasniegumi 1.semestrī ir no 7 līdz 10 ballēm. Pasākumā piedalījās 42 Tiskādu vidusskolas skolēni un 6 Kruķu sākumskolas skolēni.


Visus skolēnus ar labām sekmēm mācībās apsveica skolas direktore Olga Miseviča, novēlot vēl labākus sasniegumus. 1.-2.klašu vokālais ansamblis sveica visus ar skaistām dziesmām. Katrs skolēns saņēma dāvanā pildspalvu.
Tradicionāli skolēniem tika uzklāts svētku galds, kas bija pilns ar saldumiem un augļiem. Un, protams, arī bija skaista un garšīga torte.
Pasākumā laikā skolēni aktīvi piedalījās dažādās spēlēs, pildīja interesantus uzdevumus, minēja mīklas, saņemot par to balvas. Visiem ļoti patika “brīnumainā” konfekte ar uzdevumiem un pārsteigumu iekšā.
Pozitīvu emociju piepildīts pasākums “Ziemassvētku mielasts” izdevās skaists un aizraujošs.

Direktores vietniece mācību darbā Jeļena Bažanova