Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Tiskādu vidusskolas skolēni tikās ar VAS “Latvijas dzelzceļš” darbinieku Pāvelu Ščerbakovu

Karjeras pasākums Tiskādu vidusskolā

5.aprīlī karjeras dienu ietvaros Tiskādu vidusskolas skolēni tikās ar VAS “Latvijas dzelzceļš” darbinieku Pāvelu Ščerbakovu, kurš ir arī mūsu skolas absolvents. Pēc skolas beigšanas viņš absolvēja Rīgas Tehnisko universitāti un ieguva profesionālo bakalaura grādu dzelzceļa transportā un inženiera kvalifikāciju dzelzceļa transportā un strādā dzelzceļa jomā jau 3 gadus.

Viņš izstāstīja skolēniem par vairākām profesijām, saistītām ar dzelzceļu, par jaunām modernām lokomotīvēm, kuras ražo Latvijā un kuras ir daudz vieglāk vadāmas, komfortablākas un ekoloģiskākās , par citu smagu un vajādzīgu tehniku, kura nepieciešama dzelzceļa apkalpošanai,par saviem darba pienākumiem ,strādājot par stacijas dežurantu. Skolēni vairāk uzzināja par Latvijas dzelzceļu un tā meitas uzņēmumiem, par izglītības iestādēm, kurās šo profesiju var apgūt, par karjeras iespējām šajā sferā. Pāvels sagatavoja prezentāciju, parādīja skolēniem dažādus interesantus videofragmentus, kas saistīti ar dzelzceļnieku darbu, atbildēja uz vairākiem skolēnu jautājumiem, atgādināja bērniem par drošības noteikumiem un aicināja ikvienu būt uzmanīgam dzelzceļa sliežu tuvumā. Lielu skolēnu interesi izraisīja dažādu lokomotīvju nosaukumi dzelzceļnieku sarunvalodā un stāsts par to, kā top kravas vilciens.

 

Latvijas dzelzceļš ieņem pirmo vietu starp darba devējiem Latvijā. Mūsu skolēni ieinteresējās par šo profesiju un, varbūt, kāds no viņiem pēc skolas beigšanas arī apgūs dzelzceļnieka profesiju un strādās dzimtajā Latvijā, nevis brauks uz ārzemēm.

Pasākuma mērķis – palīdzēt skolēniem iegūt informāciju par karjeras iespējām, iepazīt pašiem sevi un izvēlēties savām spējām, interesēm un iemaņām atbilstošu izglītību un profesiju. 

Direktora vietniece audzināšanas darbā Irīna Ščerbakova