Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Zinātnes un Mākslas vakars Tiskādu vidusskolā

Zinātnes un Mākslas vakars Tiskādu vidusskolā

12.aprīlī Tiskādu vidusskolā notika „Zinātnes un Mākslas vakars”, kurā 7.-12.klašu skolēniem tika piedāvātas dažādas darbnīcas un aktivitātes. Priekšmetu skolotāji sagatavoja interesantus uzdevumus, pārbaudījumus, pētījumus un citas aktivitātes, lai vairāk motivēt skolēnus mācībām un ieinteresēt viņus iedziļināties priekšmetā citā nenopietnā atmosfērā.

Skolēni sadalījās komandās un apmeklēja dažādas stacijas, kur piedzīvoja pārsteidzošas izjūtas, baudot īpašu atmosfēru, atklājot dažādu zinātņu pasauli. Aizceļot uz tālo vēstures pagātni, meklēt atbildes valodu labirintos, nonākt ķīmijas un fizikas pārsteidzošajā pasaulē – tas bija gan aizraujoši, gan izglītojoši, gūstot jaunas zināšanas dažādās jomās.

 

Pēc zinātnes daļas skolēni parādīja savus talantus dažādos mākslas veidos – spēlēja mūzikas instrumentus, dziedāja solo un ansamblī, dejoja, rādīja teātra uzvedumu.

Par visām aktivitātēm dalībnieki bija apbalvoti ar diplomiem un saldām balvām.

Gan skolēni, gan skolotāji atzina, ka šis bija īpašs pasākums, kuru noteikti gribas atkārtot.

Direktores vietniece audzināšanas darbā Irīna Ščerbakova