Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Visi kopā paveica lielu darbu un saposa skolas teritoriju svētkiem.

Kamēr daba mūs lutināja ar siltajiem saules stariem, Tiskādu vidusskolas skolēni un skolas darbinieki devās sakopt skolas apkārtni un dabas taku. Talkā piedalījās arī pirmklasnieki, kuri čakli savāca atkritumus skolas teritorijā un uzkopa stadionu. Skola atrodas blakus mežam, tāpēc darba netrūka nevienam. Visi kopā paveica lielu darbu un saposa skolas teritoriju svētkiem.