Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Ekskursija Ludzā2019. gada 8. maijā 1. un 2. klašu skolēni projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Ludzu. Skolēni uzzināja, ka Ludza ir ne vien Latvijas vecākā pilsētā, bet arī vienīgā pilsēta Latvijā, kuru ieskauj pieci ezeri – Lielais Ludzas ezers, Mazais Ludzas ezers,  Zvirgzdenes ezers,  Runtortas ezers un Dunakļu ezers.
Ekskursijas laikā skolēni iepazinās ar Ludzas vēsturi, kultūrvēsturiskā centra objektiem un apmeklēja Ludzas Amatnieku centru.
Skolēni apskatīja Livonijas ordeņa pilsdrupas, un gids pastāstīja skolēniem par seno Ludzas pili, tās ķēniņu un apburto princesi. Gida pavadībā skolēni apmeklēja Romas katoļu un pareizticīgo baznīcas, kā arī sinagogu.
Ļoti interesanti, ar dažādām spēlēm un kustību aktivitātēm skolēni pavadīja laiku Novadpētniecības muzejā. Dabas ekspozīcijā viņi iegūva informāciju par putniem un dzīvniekiem, kuri sastopami Latgales četros biotopos: ezers, mežs, pļava, purvs.
Ekskursijas nobeigumā skolēni apmeklēja Ludzas Amatnieku centru. Keramiķis Ēriks Kudlis pastāstīja un parādīja māla trauku izgatavošanas procesu, gide stāstīja par amatniecības vēsturi un tās attīstību Latgalē. Kā arī skolēnus gaidīja cienasts - rudzu maize ar medu un zāļu tēja.


Skolēni labprāt iesaistījās mācību ekskursijā. Vislielākais ieguvums ir jaunās zināšanas. Bija patīkami, ka bērni ekskursiju laikā nebija pasīvi vērotāji, viņi aktīvi atbildēja uz jautājumiem, paši uzdeva jautājumus, ar interesi un aizrautību piedalījās visās piedāvātajās aktivitātēs. Brauciens palīdzēja saskatīt un pārbaudīt to, ko nevar īstenot klasē.